ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1991
Data podjęcia
2014-01-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bisztynku
Nr aktu prawnego
13/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1992
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
12/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1993
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
Nr aktu prawnego
11/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1994
Data podjęcia
2014-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
10/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1995
Data podjęcia
2014-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad finansowania realizacji zadania własnego Gminy Bisztynek w zakresie utrzymania cmentarzy komunalnych Gminy Bisztynek i zarządzania nimi
Nr aktu prawnego
9/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1996
Data podjęcia
2014-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr.105/2011 Burmistrza Bisztynka z dn. 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia zadań własnych Gminy Bisztynek w zakresie zatrzymania cmentarzy komunalnych Gminy Bisztynek i zarządzenia nimi
Nr aktu prawnego
8/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1997
Data podjęcia
2014-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów
Nr aktu prawnego
7/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1998
Data podjęcia
2014-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości
Nr aktu prawnego
6/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1999
Data podjęcia
2014-01-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości
Nr aktu prawnego
5/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2000
Data podjęcia
2014-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wynajęcia budynku użytkowego położonego w Bisztynku przy ul. P. Findera 6A
Nr aktu prawnego
3/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji