ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2001
Data podjęcia
2014-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
2/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2002
Data podjęcia
2014-01-07
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków podległych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, a także planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami i wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań w 2014 roku.
Nr aktu prawnego
1/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 2003
Data podjęcia
2015-06-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
71/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2004
Data podjęcia
2015-05-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i Biblioteki Publicznej w Bisztynku oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej.
Nr aktu prawnego
60/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2005
Data podjęcia
2015-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie nadania nowych statutów jednostkom pomocniczym (osiedlom) Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
VI/31/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2006
Data podjęcia
2015-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Bisztynek w przedmiocie Ponadlokalnego programu rewitalizacji sieci miast Cittaslow w zakresie miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
VI/30/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2007
Data podjęcia
2015-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
Nr aktu prawnego
VI/29/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2008
Data podjęcia
2015-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Bisztynek na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
VI/28/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2009
Data podjęcia
2015-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
VI/27/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2010
Data podjęcia
2015-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015.
Nr aktu prawnego
VI/26/2015
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji