ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1981
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/123/12 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i Miasta Bisztynek i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XXIII/160/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1982
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznego przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XXIII/159/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1983
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia od Powiatu Bartoszyckiego zadania zarządzania drogą powiatową położoną na terenie Gminy Bisztynek w obrębie Miasta Bisztynek – ul. Kolejowa droga nr 1571N.
Nr aktu prawnego
XXIII/158/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1984
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2013.
Nr aktu prawnego
XXIII/157/13
Status
Obowiązujący
Lp: 1985
Data podjęcia
2013-09-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2013 – 2020
Nr aktu prawnego
XXIII/156/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 1986
Data podjęcia
2013-08-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
Zarządzenie Nr 83/2013 Burmistrza Bisztynka z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.
Nr aktu prawnego
83/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1987
Data podjęcia
2013-09-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia założeń do projektu budżetu Gminy Bisztynek na 2014 rok.
Nr aktu prawnego
88/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1988
Data podjęcia
2013-07-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedłożenia powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
73/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1989
Data podjęcia
2013-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2013r.
Nr aktu prawnego
72/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1990
Data podjęcia
2013-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia.
Nr aktu prawnego
71/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji