ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2011
Data podjęcia
2015-05-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i Biblioteki Publicznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
55/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2012
Data podjęcia
2015-04-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury – Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku i Biblioteki Publicznej w Bisztynku oraz określenia regulaminu pracy komisji konkursowej
Nr aktu prawnego
36/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2013
Data podjęcia
2015-04-20
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych.
Nr aktu prawnego
40/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2014
Data podjęcia
2015-03-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014r.
Nr aktu prawnego
29/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2015
Data podjęcia
2015-03-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok.
Nr aktu prawnego
28/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2016
Data podjęcia
2015-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Bisztynek do Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow”.
Nr aktu prawnego
V/25/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2017
Data podjęcia
2015-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Bisztynek w Zgromadzeniu Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami z siedzibą w Kętrzynie.
Nr aktu prawnego
V/24/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2018
Data podjęcia
2015-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015.
Nr aktu prawnego
V/23/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2019
Data podjęcia
2015-03-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2015 – 2021.
Nr aktu prawnego
V/22/2015
Status
Obowiązujący
Lp: 2020
Data podjęcia
2015-02-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i punktu przedszkolnego, dla których Gmina Bisztynek jest organem prowadzącym.
Nr aktu prawnego
IV/21/2015
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji