ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2018-06-12
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-20 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 14.4 MiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 259.5 KiB)
 • inf o wyn. postęp. (PDF, 386.2 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2018-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 700 000 PLN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 14.9 MiB)
 • zał. nr 2 do SIWZ - JEDZ (PDF, 78 KiB)
 • sprawozdania RB za 2015 (PDF, 1.6 MiB)
 • sprawozdania RB za 2016 (PDF, 19.5 MiB)
 • RB 27 S za 2017 (PDF, 208.5 KiB)
 • RB 28 S za 2017 (PDF, 267.2 KiB)
 • RB N za 2017 (PDF, 132.1 KiB)
 • Rb NDS za 2017 (PDF, 99.5 KiB)
 • Rb Z za 2017 (PDF, 114.8 KiB)
 • RB 27 S za I kw 2018 (PDF, 197.1 KiB)
 • RB 28 S za I kw 2018 (PDF, 268 KiB)
 • RB N za I kw. 2018 (PDF, 132.1 KiB)
 • RB NDS za I kw. 2018 (PDF, 101 KiB)
 • WPF 2018-2027 (PDF, 6 MiB)
 • WPF zmiana 2018-2028 (PDF, 6.4 MiB)
 • Uchwała RM budżet 2018 (PDF, 19 MiB)
 • Uchwała RM zmiana budżetu 2018 (PDF, 4.1 MiB)
 • Zarządzenie zmiana budżetu 2018 (PDF, 2 MiB)
 • Zarządzenie w spr zaciągnięcia kredytu (PDF, 391 KiB)
 • wykaz funkcjonujących kredytów i pożyczek (PDF, 252.9 KiB)
 • Sytuacja finansowa Gminy (PDF, 1 MiB)
 • Uchwały RIO z dn. 19.01.2018r. (PDF, 768.6 KiB)
 • opinie RIO w spr. wykonania budżetu za 2015,2016 i 2017 (PDF, 384.3 KiB)
 • Uchwały RM w spr absolutorium za 2015 i 2016 (PDF, 170.8 KiB)
 • Zarządz. w spr. sprawozd. z wyk budżetu za 2015 (PDF, 23.4 MiB)
 • Zarządz. w spr. sprawozd. z wyk budżetu za 2016 (PDF, 27.4 MiB)
 • Zarządz. w spr. sprawozd. z wyk budżetu za 2017 (PDF, 27.7 MiB)
 • bilans z wyk. budżetu 2015 i 2016 (PDF, 9.5 MiB)
 • bilans z wyk. budżetu 2017 (PDF, 174.3 KiB)
 • bilans z wyk. budżetu 2017 (PDF, 139.7 KiB)
 • bilans z wyk. budżetu 2017 (PDF, 145.1 KiB)
 • bilans z wyk. budżetu 2017 (PDF, 131.2 KiB)
 • pyt&odp (PDF, 1.1 MiB)
 • Uchwała RIO w spr spłaty kredytu (PDF, 771.6 KiB)
 • Rb_Z za I kw 2018 (PDF, 111.1 KiB)
 • załacznniki do SIWZ (RTF, 513.8 KiB)
 • klauzula informacyjna (PDF, 872.5 KiB)
 • inf. z otwarcia ofert (PDF, 287.2 KiB)
 • inf. o wyn. postępowania (PDF, 279.9 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2018-04-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-05-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia – w zakresie zagospodarowania otoczenia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 15.5 MiB)
 • zał 1-4 (PDF, 606.5 KiB)
 • proj.umowy (PDF, 897 KiB)
 • zał nr 6 (PDF, 608.6 KiB)
 • zał nr 7 (PDF, 653.7 KiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.8 MiB)
 • dok.proj (PDF, 7.4 MiB)
 • dok. proj (PDF, 2.3 MiB)
 • dok. proj (PDF, 4.5 MiB)
 • dok. proj (PDF, 2.8 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 11.1 MiB)
 • przedmiar robót (PDF, 396.2 KiB)
 • STWiOR (PDF, 2.8 MiB)
 • pozwolenie WOUZ (PDF, 992.6 KiB)
 • program prac konserwatorskich (PDF, 20.6 MiB)
 • projekt wykonawczy (PDF, 9.3 MiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 2.6 MiB)
 • docelowa organizacja ruchu (JPEG, 426.9 KiB)
 • docelowa organizacja ruchu (JPEG, 292.2 KiB)
 • uzgodnienia (PDF, 156.1 KiB)
 • zmiana ogłoszenia (PDF, 1.7 MiB)
 • SIWZ po zmianie (PDF, 16.1 MiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 199.4 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2018-03-19
Termin składania ofert / wniosków
2018-04-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia – w zakresie zagospodarowania otoczenia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 15.6 MiB)
 • zał 1-4 (PDF, 606.5 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 897 KiB)
 • zał nr 6 (PDF, 608.6 KiB)
 • zał nr 7 (PDF, 653.7 KiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.8 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.3 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 7.4 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 4.5 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.8 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 11.1 MiB)
 • przedmiar robót (PDF, 396.2 KiB)
 • STWIOR (PDF, 2.8 MiB)
 • pozwolenie WUOZ (PDF, 992.6 KiB)
 • program prac konserwatorskich (PDF, 20.6 MiB)
 • projekt wykonawczy (PDF, 9.3 MiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 2.6 MiB)
 • docelowa organizacja ruchu str. 1 (JPEG, 426.9 KiB)
 • docelowa organizacja ruchu str. 2 (JPEG, 292.2 KiB)
 • uzgodnienie ZUD (PDF, 156.1 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 185.8 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2018-03-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • siwz (PDF, 552.9 KiB)
 • Wynik (PDF, 136.4 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2018-02-28
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa dostępności usług społecznych – modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • siwz (PDF, 15.2 MiB)
 • zał. 1-4 (PDF, 623 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 843.7 KiB)
 • zał nr 6 (PDF, 628.7 KiB)
 • zał nr 7 (PDF, 583.9 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 1.3 MiB)
 • dok. proj. architektura opis (PDF, 928 KiB)
 • dok. proj. architektura rys (PDF, 9.1 MiB)
 • dok. proj. konstrukcje rys (PDF, 1.1 MiB)
 • dok. proj. konstrukcje opis (PDF, 34.6 MiB)
 • dok. proj. konstrukcje ekspertyza (PDF, 33.9 MiB)
 • dok. proj.branża sanit opis (PDF, 90.6 KiB)
 • dok. proj.branża sanit rys. (PDF, 5.3 MiB)
 • dok. proj.wentylacja opis (PDF, 188.3 KiB)
 • dok. proj.wentylacja rys (PDF, 5.7 MiB)
 • dok. proj.elektryka opis (PDF, 197.2 KiB)
 • dok. proj.elektryka rys (PDF, 12.9 MiB)
 • dok. proj. Cz. 1 opis (PDF, 222.8 KiB)
 • dok. proj. Cz. 1 zagosp. terenu (PDF, 489.8 KiB)
 • dok. proj. Cz. 1 rysunki (PDF, 1.9 MiB)
 • STWiOR (PDF, 3.4 MiB)
 • przedmiar robót CZ. 1 (PDF, 79.8 KiB)
 • przedmiar robót CZ. 2 (PDF, 2.2 MiB)
 • informacjaz otwarcia ofert (PDF, 301.5 KiB)
 • wniosek w spr przedłużenia terminu związania ofertą Cz. 1 (PDF, 697.7 KiB)
 • wniosek w spr przedłużenia terminu związania ofertą Cz. 2 (PDF, 698.6 KiB)
 • inf. o wyn. postęp. cz. 1 i cz. 2 (PDF, 781.6 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2018-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztynku, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 594 w kierunku ul. Obwodowej na dł. 335 mb z budową nowych miejsc postojowych oraz przebudową infrastruktury technicznej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • siwz (PDF, 14.6 MiB)
 • zał. 1-4 (DOC, 125.5 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 830.4 KiB)
 • zał. nr 6 (PDF, 634.7 KiB)
 • zał. nr 7 (PDF, 599.5 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 1.9 MiB)
 • przedmiar robót cz1 (PDF, 454.1 KiB)
 • przedmiar robót cz 2 (PDF, 242.5 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 1.1 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 834.4 KiB)
 • specyfikacja techniczna (PDF, 1.5 MiB)
 • specyfikacja techniczna (PDF, 1.1 MiB)
 • mapa poglądowa (PDF, 140.6 KiB)
 • stała organizacja ruchu (PDF, 276.6 KiB)
 • organizacja ruchu istniejąca (PDF, 391.9 KiB)
 • organizacja ruchu projektowana (PDF, 667.3 KiB)
 • opis techniczny skrzyż. (PDF, 1.8 MiB)
 • opis techniczny (PDF, 6.9 MiB)
 • plan zagospodarowania terenu (PDF, 629 KiB)
 • rysunki (PDF, 310.3 KiB)
 • rysunki (PDF, 310.3 KiB)
 • oświetlenie (PDF, 19.6 MiB)
 • dok. sanitarna (PDF, 1.7 MiB)
 • dok. sanit (PDF, 636.1 KiB)
 • dok. sanit (PDF, 87.9 KiB)
 • dok. sanit (PDF, 85.9 KiB)
 • dok. sanit (PDF, 89.3 KiB)
 • dok. sanit (PDF, 122.9 KiB)
 • dok. sanit (PDF, 115.6 KiB)
 • dok. sanit (PDF, 151 KiB)
 • dok. sanit (PDF, 569.1 KiB)
 • dok. sanit (PDF, 84.6 KiB)
 • dok. sanit (PDF, 103.5 KiB)
 • dok. sanit (PDF, 97.8 KiB)
 • dok. proj. telekomunikacja (PDF, 3 MiB)
 • dok. proj. telekomunikacja (PDF, 6.2 MiB)
 • inf. z otwarcia ofert (PDF, 318 KiB)
 • wynik (PDF, 432.8 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2018-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-09 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia – w zakresie zagospodarowania otoczenia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • siwz (PDF, 15.2 MiB)
 • zał. 1-4 (PDF, 606.5 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 897 KiB)
 • zał. nr 6 (PDF, 608.6 KiB)
 • zał. nr 7 (PDF, 653.7 KiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.8 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.3 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 7.4 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 4.5 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 2.8 MiB)
 • dok. proj. (PDF, 11.1 MiB)
 • przedmiar robót (PDF, 396.2 KiB)
 • STWIOR (PDF, 2.8 MiB)
 • pozwolenie WUOZ (PDF, 992.6 KiB)
 • program prac konserwatorskich (PDF, 20.6 MiB)
 • projekt wykonawczy (PDF, 9.3 MiB)
 • pyt&odp (PDF, 770.8 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 2.6 MiB)
 • docelowa organizacja ruchu str. 1 (JPEG, 426.9 KiB)
 • docelowa organizacja ruchu str. 2 (JPEG, 292.2 KiB)
 • uzgodnienie ZUD (PDF, 156.1 KiB)
 • pyt&odp (PDF, 535.7 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 195.8 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2018-02-01
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa dostępności usług społecznych – modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 15.2 MiB)
 • zał 1-4 (PDF, 623 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 843.7 KiB)
 • zał nr 6 (PDF, 628.7 KiB)
 • zał nr 7 (PDF, 583.9 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 1.3 MiB)
 • dok. proj. architektura opis (PDF, 928 KiB)
 • dok. proj. architektura rysunki (PDF, 9.1 MiB)
 • dok. proj. konstrukcje rysunki (PDF, 1.1 MiB)
 • dok. proj konstrukcje opis (PDF, 34.6 MiB)
 • dok. proj. konstrukcje ekspertyza (PDF, 33.9 MiB)
 • dok. proj. branża sanit. opis (PDF, 90.6 KiB)
 • dok. proj. branża sanit. rys. (PDF, 5.3 MiB)
 • dok. proj. wentylacja opis (PDF, 188.3 KiB)
 • dok. proj. wentylacja rysunki (PDF, 5.7 MiB)
 • dok. proj. elektryka opis (PDF, 197.2 KiB)
 • dok. proj. elektryka rysunki (PDF, 12.9 MiB)
 • dok. proj. Cz. 1 opis (PDF, 222.8 KiB)
 • dok. proj. Cz. 1 zagospodarowanie terenu (PDF, 489.8 KiB)
 • dok. proj. Cz. 1 rysunki (PDF, 1.9 MiB)
 • STWIOR (PDF, 3.4 MiB)
 • przedmiar robót cz. 1 (PDF, 79.8 KiB)
 • przedmiar robót cz. 2 (PDF, 2.2 MiB)
 • inf. z otwarcia ofert (PDF, 287.1 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 203 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2018-01-31
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach w zakresie robót elektrycznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • siwz (PDF, 14.4 MiB)
 • zał. 1-4 (PDF, 607.6 KiB)
 • zał. nr 5 projekt umowy (PDF, 784.8 KiB)
 • zał. nr 6 (PDF, 609.1 KiB)
 • zał nr 7 (DOCX, 15.9 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 403.1 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 5.2 MiB)
 • przedmiar robót (PDF, 378.2 KiB)
 • STWIOR (PDF, 1.1 MiB)
 • rysunki rozdzielnic (PDF, 3.5 MiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 222.3 KiB)
 • inf. o wyniku postępowania (PDF, 286.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji