ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 125.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 390.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - JEDZ (espd-request) (ZIP, 88.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowy (PDF, 326.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ edytowalne (ZIP, 143.6 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-04-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztynku wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 469.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projektowane Postanowienia Umowy (PDF, 415.4 KiB)
 • Załącznik nr 11 – Przedmiar robót PFU (PDF, 42.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ edytowalne (ZIP, 119.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Program Funkcjonalno – Użytkowy (PDF, 24.2 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 106.8 MiB)
 • zapytania i wyjaśnienia+zmiana SWZ+zmiana ogłoszenia (ZIP, 275 KiB)
 • zapytania i wyjaśnienia (PDF, 102.6 KiB)