ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-10-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 130.1 KiB)
  • SWZ (PDF, 528.9 KiB)
  • JEDZ (ZIP, 82.4 KiB)
  • załącznik nr 6 - Projekt umowy (PDF, 506.4 KiB)
  • załączniki do SWZ edytowalne (ZIP, 96.1 KiB)