ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2017-09-28
Termin składania ofert / wniosków
2017-10-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w m. Sątopy - Samulewo
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 12.6 MiB)
 • projekt umowy (PDF, 791.8 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 57.5 KiB)
 • STWiOR (PDF, 262.4 KiB)
 • proj. techn. opis (PDF, 100.4 KiB)
 • proj. techn. orientacja (PDF, 1.2 MiB)
 • proj. techn. przekrój (PDF, 504.8 KiB)
 • proj. techn. plan sytuacyjny (PDF, 847.9 KiB)
 • inf. z otwarciaofert (PDF, 318.2 KiB)
 • wynik (PDF, 380.7 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2017-09-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 830 000,00 PLN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 8.6 MiB)
 • Rb-2015 (PDF, 1.6 MiB)
 • RB-2016 (PDF, 19.5 MiB)
 • Rb- I półr. 2017 (PDF, 19.1 MiB)
 • Uchw. w spr. WPF oraz zmiana (PDF, 11.5 MiB)
 • Uchwała budżetowa na 2017 wraz ze zmianami (PDF, 30.4 MiB)
 • inne dok. dot. syt.finans. Gminy (PDF, 5.8 MiB)
 • zarządz. w spr. sprawozd. z wyk. budżetu na 2015 (PDF, 23.4 MiB)
 • zarządz. w spr. spawozd. z wykon. budżetu na 2016 (PDF, 27.4 MiB)
 • bilans z wykon. budżetu za 2015 i 2016r (PDF, 9.5 MiB)
 • zarządz. o przebiegu wykon. budżetu za I pół 2017 (PDF, 17.8 MiB)
 • opinia RIO oprzebiegu wykon. budżetu za I pół 2017 (PDF, 753.8 KiB)
 • opinia RIO w spr. mozliwości spłaty kredytu (PDF, 935 KiB)
 • pyt. i odp (PDF, 2 MiB)
 • wykaz kredytów i pozyczek (PDF, 249.6 KiB)
 • uchwała RIO w spr WPF (PDF, 552.1 KiB)
 • załaczniki do SIWZ (RTF, 167.8 KiB)
 • pytania i odpowiedzi (PDF, 1.1 MiB)
 • Zapytania i Odpowiedzi (PDF, 1.1 MiB)
 • pyt&odp (PDF, 197.4 KiB)
 • informacja (PDF, 237.2 KiB)
 • inf. o wynikach postępowania (PDF, 430.9 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2017-09-04
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz przyłączem kanalizacji deszczowej przy ulicy Kolejowej w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • siwz (PDF, 15.3 MiB)
 • zał. 1-4 (PDF, 563.2 KiB)
 • wzór umowy (PDF, 785.4 KiB)
 • wykaz osób (PDF, 735.6 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 102.6 KiB)
 • przedmiar robót (PDF, 62.2 KiB)
 • przedmiar robót II (PDF, 59.4 KiB)
 • dokumentacja (PDF, 35.1 MiB)
 • dokumentacja (PDF, 2.3 MiB)
 • dokumentcja (PDF, 14.5 MiB)
 • dokumentacja (PDF, 136 KiB)
 • inf. z otwarcia ofert (PDF, 242.6 KiB)
 • unieważnienie (PDF, 200.9 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2017-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej Bisztynek - Łędławki Gmina Bisztynek wraz ze Stacją Podnoszenia Ciśnienia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 13.9 MiB)
 • zał 1-4 (PDF, 685.8 KiB)
 • zał. 5 wzór umowy (PDF, 789.2 KiB)
 • zał 6 (PDF, 630.2 KiB)
 • uzgodnienia branżowe (PDF, 3.4 MiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 111.5 KiB)
 • dok.proj. (PDF, 73.9 KiB)
 • dok.proj (PDF, 482.4 KiB)
 • dok.proj (PDF, 1.4 MiB)
 • dok.proj (PDF, 673.7 KiB)
 • dok.proj. (PDF, 1013.3 KiB)
 • dok. proj. (PDF, 628.4 KiB)
 • przedmiar robót cz. 1 (PDF, 147.7 KiB)
 • dok. proj. (PDF, 246.5 KiB)
 • dok. proj. (PDF, 120.9 KiB)
 • dok. proj. (PDF, 851.9 KiB)
 • dok.proj. (PDF, 269.3 KiB)
 • dok.proj. (PDF, 838.7 KiB)
 • dok.proj. (PDF, 302.5 KiB)
 • dok.proj. (PDF, 221.2 KiB)
 • dok.proj. (PDF, 353.7 KiB)
 • dok.proj. (PDF, 469 KiB)
 • przedmiar robót cz. 2 (PDF, 200.5 KiB)
 • uzgodnienie branżowe - zajecie pasa drogowego (PDF, 1.7 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 540 KiB)
 • wynik Cz. II (PDF, 207.4 KiB)
 • informacja o wyniku postępowania (PDF, 350.6 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2017-07-14
Termin składania ofert / wniosków
2017-08-29 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz przyłączem kanalizacji deszczowej przy ulicy Kolejowej w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • siwz (PDF, 13.9 MiB)
 • zał 1-4 (PDF, 687.1 KiB)
 • zał 5 wzór umowy (PDF, 786.6 KiB)
 • zał. 6 (PDF, 844.6 KiB)
 • pozwolenie na budowę (PDF, 102.6 KiB)
 • przedmiar robót cz. 1 (PDF, 62.2 KiB)
 • przedmiar robót cz. 2 (PDF, 59.4 KiB)
 • SSWiOR cz.2 (PDF, 136 KiB)
 • dok. proj cz.1 (PDF, 35.1 MiB)
 • SSWiOR cz.1 (PDF, 2.3 MiB)
 • dok.proj. cz.2 (PDF, 14.5 MiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 204.3 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2017-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2017-09-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • siwz (PDF, 16.4 MiB)
 • Załączniki 1-4 (PDF, 614.5 KiB)
 • załacznik nr 5 - wzór umowy (PDF, 840.4 KiB)
 • załacznik nr 6 - wykaz osób (PDF, 628.9 KiB)
 • załacznik nr 7 wykaz robót (PDF, 585 KiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 2.8 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 2.3 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 7.4 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 2.2 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 4.5 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 2.8 MiB)
 • dokumentacja projektowa (PDF, 11.1 MiB)
 • przedmiar robót cz. 1 (PDF, 1.1 MiB)
 • przedmiar robót - cz.2 (PDF, 396.2 KiB)
 • STWiOR (PDF, 448.6 KiB)
 • STWiOR (PDF, 2.8 MiB)
 • informacja (PDF, 335.2 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 391.6 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2017-06-20
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-27 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 12.5 MiB)
 • załaczniki do SIWZ (PDF, 530.7 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 691.7 KiB)
 • inf z otwarcia ofert (PDF, 268.9 KiB)
 • wynik (PDF, 326.9 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2017-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-16 09:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 12.5 MiB)
 • załaczniki do SIWZ (PDF, 530.7 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 691.7 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 200.8 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2017-05-31
Termin składania ofert / wniosków
2017-06-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja wydzielonej części budynku szkoły podstawowej w Bisztynku na urządzenie żłobka i przedszkola wraz z wyposażeniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 14.3 MiB)
 • załaczniki do SIWZ (PDF, 676.1 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 886.3 KiB)
 • żłobek przedmiar - branża budowlana (PDF, 131.8 KiB)
 • żłobek przedmiar - branża elektryczna (PDF, 108.9 KiB)
 • żłobek przedmiar - branża sanitarna (PDF, 107.5 KiB)
 • żłobek - wyposażenie pomieszczeń (PDF, 25 KiB)
 • przedszkole przedmiar - branża budowlana (PDF, 136.7 KiB)
 • przedszkole przedmiar - branża elektryczna (PDF, 122.1 KiB)
 • przedszkole przedmiar - branża sanitarna (PDF, 98.9 KiB)
 • przedszkole - wyposażenie pomieszczeń (PDF, 34 KiB)
 • pozwolenia na budowę (PDF, 155.2 KiB)
 • dokumentacj abudowlana - żłobek (PDF, 19.6 MiB)
 • dokumentacja budowlana - przedszkole (PDF, 27.3 MiB)
 • dokumentacja budowlana - przedszkole (PDF, 27.3 MiB)
 • pytania i odpowiedzi (PDF, 227.2 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 218 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2017-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2017-05-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja wydzielonej części budynku szkoły podstawowej w Bisztynku na urządzenie żłobka i przedszkola wraz z wyposażeniem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 13.6 MiB)
 • projekt umowy (PDF, 886.3 KiB)
 • załaczniki do SIWZ (PDF, 676.1 KiB)
 • żłobek- przedmiar - budowlana (PDF, 131.8 KiB)
 • żłobek - przedmiar - elektryczna (PDF, 108.9 KiB)
 • złobek - przedmiar - sanitarna (PDF, 107.5 KiB)
 • żłobek - wyposażenie pomieszczeń (PDF, 25 KiB)
 • przedszkole - przedmiar - budowlana (PDF, 136.7 KiB)
 • przedszkole - przedmiar - elektryczna (PDF, 122.1 KiB)
 • przedszkole - przedmiar - sanitarna (PDF, 98.9 KiB)
 • przedszkole - wyposażenie pomieszczeń (PDF, 34 KiB)
 • pozwolenia na budowę (PDF, 155.2 KiB)
 • dokumentacja budowlana - żłobek (PDF, 19.6 MiB)
 • dokumentacja budowlana - przedszkole (PDF, 27.3 MiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 212.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji