ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-09-09
Data rozstrzygnięcia
2021-09-27
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usług żywienia na potrzeby Żłobka Miejskiego w Bisztynku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku, Szkoły Podstawowej w Sątopach i Szkoły Podstawowej w Grzędzie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 210.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-08-27
Data rozstrzygnięcia
2021-09-17
Tytuł zamówienia publicznego
„Zmiana nawierzchni dróg osiedlowych zlokalizowanych w granicach działki nr 353/20 obrębu nr 11 Sątopy, gmina Bisztynek”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 213.4 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-08-10
Data rozstrzygnięcia
2021-08-19
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usług żywienia na potrzeby Żłobka Miejskiego w Bisztynku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku, Szkoły Podstawowej w Sątopach i Szkoły Podstawowej w Grzędzie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • unieważnienie postępowania (PDF, 199.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-08-04
Data rozstrzygnięcia
2021-09-03
Tytuł zamówienia publicznego
Skwer św. Zygfryda – odtworzenie infrastruktury dziedzictwa kulturowego Bisztynka
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • unieważnienie postępowania (PDF, 290.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-07-08
Data rozstrzygnięcia
2021-07-28
Tytuł zamówienia publicznego
„Skwer św. Zygfryda – odtworzenie infrastruktury dziedzictwa kulturowego Bisztynka”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • unieważnienie postępowania (PDF, 292.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-04-29
Data rozstrzygnięcia
2021-05-21
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 216.4 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-04-15
Data rozstrzygnięcia
2021-05-14
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ ZE STACJAMI PODNOSZENIA CIŚNIENIA WODY NA TERENIE GMINY BISZTYNEK
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 210.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-03-18
Data rozstrzygnięcia
2021-04-14
Tytuł zamówienia publicznego
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ ZE STACJAMI PODNOSZENIA CIŚNIENIA NA TERENIE GMINY BISZTYNEK
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • unieważnienie postępowania (PDF, 188.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-03-16
Data rozstrzygnięcia
2021-04-22
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH SP W SĄTOPACH Z PRZEZNACZENIEM NA DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 212.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-02-25
Data rozstrzygnięcia
2021-03-15
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH SP W SĄTOPACH NA DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • unieważnienie postępowania (PDF, 192.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji