ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-03-30
Data rozstrzygnięcia
2022-04-25
Tytuł zamówienia publicznego
„Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztynku wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 124.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-03-28
Data rozstrzygnięcia
2022-05-06
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 117.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-03-10
Data rozstrzygnięcia
2022-05-09
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 114.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-02-14
Data rozstrzygnięcia
2022-03-08
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 122.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-12-31
Data rozstrzygnięcia
2022-01-19
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa gazu płynnego propan do celów grzewczych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 118.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-12-08
Data rozstrzygnięcia
2022-01-18
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 114 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-12-06
Data rozstrzygnięcia
2021-12-22
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliwa płynnego na potrzeby Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 118.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-10-15
Data rozstrzygnięcia
2021-11-30
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 117.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-09-09
Data rozstrzygnięcia
2021-09-27
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usług żywienia na potrzeby Żłobka Miejskiego w Bisztynku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku, Szkoły Podstawowej w Sątopach i Szkoły Podstawowej w Grzędzie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 210.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-08-27
Data rozstrzygnięcia
2021-09-17
Tytuł zamówienia publicznego
„Zmiana nawierzchni dróg osiedlowych zlokalizowanych w granicach działki nr 353/20 obrębu nr 11 Sątopy, gmina Bisztynek”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 213.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji