ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztynku wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 466 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowy (PDF, 415.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ edytowalne (ZIP, 120.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Program Funkcjonalno – Użytkowy (PDF, 8.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 106.8 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Wyposażenie OSP (PDF, 3.7 MiB)
 • zapytania i wyjaśnienia+zmiana SWZ+przedmiar robót PFU (ZIP, 356.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia+zmiana SWZ (ZIP, 202.6 KiB)
 • zapytania i wyjaśnienia 2 (PDF, 148.2 KiB)
 • zapytania i wyjaśnienia 3 + zmiana SWZ (PDF, 130.3 KiB)
 • zapytania i wyjaśnienia 4 (PDF, 102.8 KiB)
 • kwota Zamawiającego (PDF, 93.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 109.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 124.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-03-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 125.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 383.3 KiB)
 • JEDZ (espd-request) (ZIP, 86.7 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowy (PDF, 326.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ edytowalne (ZIP, 101.1 KiB)
 • kwota Zamawiającego (PDF, 91.4 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 107.9 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 117.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 468.3 KiB)
 • Załączniki do SWZ edytowalne (ZIP, 118.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projekt umowy (PDF, 364.5 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Wyposażenie świetlic (PDF, 119.9 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Dokumantacja techniczna (ZIP, 115.7 MiB)
 • zapytania i wyjaśnienia (PDF, 170 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowy (PDF, 364.6 KiB)
 • zapytania i wyjaśnienia 2 (PDF, 122.6 KiB)
 • kwota Zamawiającego (PDF, 120.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 110 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (PDF, 112.1 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 114.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-02-14
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa oraz modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Bisztynek poprzez inwestycję w świetlice wiejskie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 150.2 KiB)
 • SWZ (PDF, 592.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowy (PDF, 361.6 KiB)
 • załączniki do SWZ edytowalne (ZIP, 119 KiB)
 • Załącznik nr 10 – Wyposażenie świetlic (PDF, 221.7 KiB)
 • załącznik nr 11 - Dokumentacja projektowa (ZIP, 115.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 36.8 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 126.6 KiB)
 • Załącznik nr 11 - dokumentacja projektowa obowiązująca (ZIP, 115.6 MiB)
 • zapytania i wyjaśnienia (PDF, 172.4 KiB)
 • zapytania i wyjaśnienia 2 (PDF, 159.2 KiB)
 • kwota Zamawiającego (PDF, 91.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 109.6 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 122.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-12-31
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa gazu płynnego propan do celów grzewczych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.4 KiB)
 • SWZ (PDF, 332.9 KiB)
 • załączniki do SWZ edytowalne (ZIP, 103.8 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Projekt umowy (PDF, 244.4 KiB)
 • zapytania i wyjaśnienia (PDF, 119.6 KiB)
 • zapytania i wyjaśnienia nr 2 (PDF, 116.9 KiB)
 • kwota Zamawiającego (PDF, 89.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 107.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 118.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-12-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 127.8 KiB)
 • SWZ (PDF, 394.9 KiB)
 • JEDZ (ZIP, 86.6 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projekt umowy (PDF, 325.6 KiB)
 • załączniki do SWZ edytowalne (ZIP, 100.5 KiB)
 • Ogłoszenie zmian - Sprostowanie (PDF, 70 KiB)
 • zmiana SWZ (PDF, 145.8 KiB)
 • kwota Zamawiającego (PDF, 90.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 107.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 114 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-12-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa paliwa płynnego na potrzeby Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 357.4 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projekt umowy (PDF, 232.2 KiB)
 • załącznik nr 3 do umowy (PDF, 150.2 KiB)
 • załączniki do SWZ edytowalne (ZIP, 116.1 KiB)
 • zmiana treści SWZ (PDF, 139.7 KiB)
 • kwota Zamawiającego (PDF, 87.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 106.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 118.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-10-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 130.1 KiB)
 • SWZ (PDF, 528.9 KiB)
 • JEDZ (ZIP, 82.4 KiB)
 • załącznik nr 6 - Projekt umowy (PDF, 506.4 KiB)
 • załączniki do SWZ edytowalne (ZIP, 96.1 KiB)
 • kwota Zamawiającego (PDF, 91.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 110.1 KiB)
 • unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 117.3 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-09-09
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usług żywienia na potrzeby Żłobka Miejskiego w Bisztynku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku, Szkoły Podstawowej w Sątopach i Szkoły Podstawowej w Grzędzie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149 KiB)
 • SWZ (PDF, 979.5 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Projekt umowy (PDF, 640.3 KiB)
 • załączniki edytowalne do SWZ (ZIP, 104.9 KiB)
 • kwota Zamawiającego (PDF, 188.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 203.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 210.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-08-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zmiana nawierzchni dróg osiedlowych zlokalizowanych w granicach działki nr 353/20 obrębu nr 11 Sątopy, gmina Bisztynek”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115 KiB)
 • SWZ (PDF, 687.3 KiB)
 • formularze edytowalne (ZIP, 113.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projekt umowy (PDF, 669.2 KiB)
 • Załącznik nr 9 - Przedmiar robót (PDF, 39.4 KiB)
 • zapytania i wyjaśnienia SWZ (PDF, 370.1 KiB)
 • poglądowa mapa sytuacyjna (PDF, 723.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 48.5 KiB)
 • zapytania i wyjaśnienia + zmiana SWZ (PDF, 402.3 KiB)
 • kwota Zamawiającego (PDF, 188.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 207.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 213.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji