ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-09-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-09-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku oraz modernizacja obiektu”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-08-12
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku oraz modernizacja obiektu”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usług żywienia na potrzeby Żłobka Miejskiego w Bisztynku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku, Szkoły Podstawowej w Sątopach i Szkoły Podstawowej w Grzędzie”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszo-jezdnego, zlokalizowanego w granicach działki nr 101/5 w miejscowości Wojkowo, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-07-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych, pieszo-jezdnych, zlokalizowanych w granicach działek nr 298/3 i 302/19 w miejscowości Troksy, na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-30 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulic A. Asnyka i B. Prusa w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-13 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 125.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 390.6 KiB)
 • Załącznik nr 2 - JEDZ (espd-request) (ZIP, 88.1 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowy (PDF, 326.2 KiB)
 • Załączniki do SWZ edytowalne (ZIP, 143.6 KiB)
 • kwota Zamawiającego (PDF, 91.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 107.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 113.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-04-28
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztynku wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 469.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projektowane Postanowienia Umowy (PDF, 415.4 KiB)
 • Załącznik nr 11 – Przedmiar robót PFU (PDF, 42.9 KiB)
 • Załączniki do SWZ edytowalne (ZIP, 119.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Program Funkcjonalno – Użytkowy (PDF, 24.2 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 106.8 MiB)
 • zapytania i wyjaśnienia+zmiana SWZ+zmiana ogłoszenia (ZIP, 275 KiB)
 • zapytania i wyjaśnienia (PDF, 102.6 KiB)
 • kwota Zamawiającego (PDF, 94.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 112.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert dodatkowych (PDF, 115 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 113.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Poprawa efektywności energetycznej budynku OSP i podstacji pogotowia ratunkowego w Bisztynku wraz z rozbudową OSP oraz budową i przebudową przyległych dróg gminnych”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 153.7 KiB)
 • SWZ (PDF, 466 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Projektowane postanowienia umowy (PDF, 415.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ edytowalne (ZIP, 120.9 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Program Funkcjonalno – Użytkowy (PDF, 8.2 MiB)
 • Załącznik nr 11 - Dokumentacja techniczna (ZIP, 106.8 MiB)
 • Załącznik nr 12 - Wyposażenie OSP (PDF, 3.7 MiB)
 • zapytania i wyjaśnienia+zmiana SWZ+przedmiar robót PFU (ZIP, 356.8 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia+zmiana SWZ (ZIP, 202.6 KiB)
 • zapytania i wyjaśnienia 2 (PDF, 148.2 KiB)
 • zapytania i wyjaśnienia 3 + zmiana SWZ (PDF, 130.3 KiB)
 • zapytania i wyjaśnienia 4 (PDF, 102.8 KiB)
 • kwota Zamawiającego (PDF, 93.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 109.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 124.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji