ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2021-02-25
Termin składania ofert / wniosków
2021-03-15 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH SP W SĄTOPACH NA DWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 94 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia (PDF, 36.3 KiB)
 • SWZ (PDF, 12.8 MiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty (DOC, 89.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (RTF, 74.6 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (RTF, 65.7 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Projekt umowy (PDF, 7.9 MiB)
 • Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 61.6 KiB)
 • załącznik nr 6 - Wykaz osób (RTF, 58.9 KiB)
 • Załącznik nr 7 - Projekt budowlano - wykonawczy (PDF, 3.2 MiB)
 • Załącznik nr 8 - Projekt budowlano - wykonawczy br. sanitarna (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik nr 9 - STWiOR (PDF, 944.4 KiB)
 • Załącznik nr 10 - Przedmiar robót (PDF, 242.7 KiB)
 • Załącznik nr 11 - Pozwolenie na budowę (PDF, 1 MiB)
 • pytania i odpowiedzi (PDF, 198 KiB)
 • kwota Zamawiającego (PDF, 184.6 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 209.5 KiB)
 • unieważnienie postępowania (PDF, 192.7 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-12 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna terenu inwestycyjnego w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 534.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 1 - Oświadczenie o spełnianiu warunków (RTF, 54.3 KiB)
 • załącznik nr 2 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (RTF, 60.2 KiB)
 • załącznik nr 3 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (RTF, 49.2 KiB)
 • załącznik nr 4 - Wzór oferty (RTF, 66.4 KiB)
 • załącznik nr 5 - Wzór umowy (PDF, 1.3 MiB)
 • załącznik nr 6 - Wykaz robót budowlanych (RTF, 61.3 KiB)
 • załącznik nr 7 - Wykaz osób (RTF, 62.6 KiB)
 • załącznik nr 8 - Przedmiar robót (PDF, 92.2 KiB)
 • załącznik nr 9 - Projekt budowlany część 1 (starosta) (PDF, 10.1 MiB)
 • załącznik nr 10 - Projekt budowlany część 2 (wojewoda) (PDF, 6.5 MiB)
 • załącznik nr 11 - Specyfikacja techniczna wykonania i idbioru robót (PDF, 308.3 KiB)
 • załącznik nr 12 - Pozwolenie na budowę część 1 (starosta) (PDF, 1.1 MiB)
 • załącznik nr 13 - Pozwolenie na budowę część 2 (wojewoda) (PDF, 844.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 253.7 KiB)
 • Wynik_informacja (PDF, 284.6 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-12-01
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 129.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 12.5 MiB)
 • załącznik nr 1 - Wzór oferty (RTF, 85.3 KiB)
 • załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące kryteriów ofert (RTF, 70.8 KiB)
 • załącznik nr 3 - Zdolności techniczne (RTF, 130.5 KiB)
 • załącznik nr 4 - JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia) (DOC, 183 KiB)
 • załącznik nr 4a - Instrukcja wypelniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr 5 - Projekt umowy (PDF, 9.6 MiB)
 • załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (RTF, 94.6 KiB)
 • załącznik nr 7 - Oświadczenie o udziale podwykonawców (RTF, 57.2 KiB)
 • załącznik nr 8 - Zestawienie nieruchomości (PDF, 1.4 MiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 168.6 KiB)
 • SIWZ od 16.12.2020r (PDF, 12.4 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 270.6 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 327.9 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie przetargu (PDF, 342.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 7.6 MiB)
 • Załącznik nr 1 (PDF, 113.7 KiB)
 • Załącznik nr 2 (PDF, 57.8 KiB)
 • Załącznik nr 3 (PDF, 58.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 (PDF, 142 KiB)
 • Załącznik nr 4a (PDF, 136.9 KiB)
 • Załącznik nr 4b (PDF, 128.7 KiB)
 • Załącznik nr 5 (PDF, 456 KiB)
 • Załącznik nr 6 (XLS, 307 KiB)
 • pytania i odpowiedzi (PDF, 6.8 MiB)
 • Zaświadczenie o szkodowości 2015-2020 (PDF, 1.2 MiB)
 • Zaktualizowany Załącznik nr 6 od 28.10.2020 (XLS, 301 KiB)
 • SIWZ od 28.10.2020r (DOCX, 240.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 582.1 KiB)
 • SIWZ od 28.10.2020r (PDF, 39.4 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 323.5 KiB)
 • Wynik_rozstrzygnięcie (PDF, 989.6 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-10-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-29 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
"Zakup i dostawa nowej koparki kołowej"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 7 MiB)
 • załącznik nr 1 - Wzór oferty (DOC, 74.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - Wymagania techniczno-jakościowe (PDF, 46.8 KiB)
 • załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (RTF, 55 KiB)
 • załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (RTF, 60.7 KiB)
 • załącznik nr 5 - Wzór umowy (PDF, 1.9 MiB)
 • załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (RTF, 49.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 261.1 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 357.2 KiB)
 • pyt i odp (PDF, 239.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 208.7 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 244.9 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 128.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 12.4 MiB)
 • załącznik nr 1 - Formularz oferty (RTF, 86.7 KiB)
 • załącznik nr 2 - Oświadczenie dotyczące kryteriów ofert (RTF, 70.8 KiB)
 • załącznik nr 3 - Zdolności techniczne (RTF, 130.5 KiB)
 • załącznik nr 4 - JEDZ (jednolity europejski dokument zamówienia) (DOC, 182.5 KiB)
 • załącznik nr 4a - Instrukcja wypelniania JEDZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr 5 - Projekt umowy (PDF, 946.8 KiB)
 • załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (RTF, 94.3 KiB)
 • załącznik nr 7 - Oświadczenie o udziale podwykonawców (RTF, 57.2 KiB)
 • załącznik nr 8 - Zestawienie nieruchomości (PDF, 1.4 MiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 21.9 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 193.2 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna przy ulicy Obwodowej w Bisztynku – roboty budowlane.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 5.6 MiB)
 • SIWZ (PDF, 12.1 MiB)
 • Załącznik nr1 (PDF, 412.6 KiB)
 • Załącznik nr2 (PDF, 446.8 KiB)
 • Załącznik nr3 (PDF, 168.1 KiB)
 • Załącznik nr4 (PDF, 554.7 KiB)
 • Załącznik nr5 (PDF, 11.7 MiB)
 • Załącznik nr6 (PDF, 297.8 KiB)
 • Załącznik nr7 (PDF, 283.5 KiB)
 • Załącznik nr8 (PDF, 56.9 KiB)
 • Załącznik nr9 (PDF, 5.3 MiB)
 • Załącznik nr10 (PDF, 191.9 KiB)
 • Załącznik nr11 (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik nr12 (PDF, 526 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 16.3 KiB)
 • Załącznik nr1 (RTF, 54.1 KiB)
 • Załącznik nr2 (RTF, 60 KiB)
 • Załącznik nr3 (RTF, 48.6 KiB)
 • Załącznik nr4 (RTF, 64.6 KiB)
 • Załącznik nr6 (RTF, 61 KiB)
 • Załącznik nr7 (RTF, 62.2 KiB)
 • Informacja (PDF, 353.2 KiB)
 • Protokol-wynik (PDF, 332.8 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2020-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW WYTWARZANYCH W MIĘDZYGMINNYM ZAKŁADZIE KOMPLEKSOWEGO PRZEROBU ODPADÓW KOMUNALNYCH „SĘKITY” SP. Z O.O., BISZTYNEK-KOLONIA 14, 11-230 BISZTYNEK W POSTACI FRAKCJI PODSITOWEJ O ŚREDNICY 0-80 MM O KODZIE 19 12 12 - INNE ODPADY (W TYM ZMIESZANE SUBSTANCJE I PRZEDMIOTY) Z MECHANICZNEJ OBRÓBKI ODPADÓW INNE NIŻ WYMIENIONE W 19 12 11”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie uzp (PDF, 542.6 KiB)
 • IDW (PDF, 992.6 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 414.2 KiB)
 • projekt umowy powierzenia (PDF, 366.6 KiB)
 • załącznik nr 1 - formularz ofertowy (DOC, 292.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - oświadczenie o warunkach (DOC, 341 KiB)
 • załącznik nr 3 - oświadczenie grupa kapitałowa (DOC, 290.5 KiB)
 • załącznik nr 4 - oświadczenie BDO (DOC, 292 KiB)
 • załącznik nr 5 - wykaz usług (DOC, 294.5 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 119 KiB)
 • Odpowiedź z dnia 02.04.2020 na pyt. Wykonawcy z dnia 31.03.2020 - Zestaw nr 1 oraz zmiana SIWZ (PDF, 2.7 MiB)
 • Informacja o braku ofert (PDF, 569.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 569.3 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2019-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-30 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 9.1 MiB)
 • załaczniki do SIWZ (RTF, 226.9 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 490.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 266.9 KiB)
 • inf. o wyn. postępowania (PDF, 343.6 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2019-12-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-20 08:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 9.2 MiB)
 • załaczniki do SIWZ (RTF, 226.9 KiB)
 • projekt umowy (PDF, 490.3 KiB)
 • informacja z otwarcia ofert (PDF, 260.9 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 200.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji