ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2701
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości zabudowanej, celem wniesienie jego jako wkład niepieniężny (aportu) do spółki - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku spółka z o.o. w zamian za objęcie przez Gminę Bisztynek udziałów w spółce.
Nr aktu prawnego
VIII/51/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2702
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia przez Gminę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nr aktu prawnego
VIII/50/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2703
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku w celu przekształcenia i utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nr aktu prawnego
VIII/49/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2704
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Bisztynka.
Nr aktu prawnego
VIII/48/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2705
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
VIII/47/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2706
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu.
Nr aktu prawnego
VIII/46/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2707
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarzadcą jest Gmina Bisztynek.
Nr aktu prawnego
VIII/45/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2708
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
VIII/44/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2709
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2012.
Nr aktu prawnego
VIII/43/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2710
Data podjęcia
2011-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
VII/42/2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji