ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2681
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia publicznego przedszkola samorządowego prowadzonego przez Gminę Bisztynek.
Nr aktu prawnego
V/27/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2682
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektu sportowego "ORLIK 2012".
Nr aktu prawnego
V/26/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2683
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wydawania gazety samorządowej oraz innych wydawnictw i publikacji finansowanych przez Gminę Bisztynek.
Nr aktu prawnego
V/25/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2684
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Nr aktu prawnego
V/24/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2685
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.
Nr aktu prawnego
V/23/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2686
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Bisztynka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2010 rok.
Nr aktu prawnego
V/22/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2687
Data podjęcia
2011-05-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2010 rok.
Nr aktu prawnego
V/21/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2688
Data podjęcia
2011-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
stanowisko w sprawie likwidacji Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Biskupcu.
Nr aktu prawnego
IV/20/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2689
Data podjęcia
2011-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.
Nr aktu prawnego
IV/19/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2690
Data podjęcia
2011-03-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2011 – 2014
Nr aktu prawnego
IV/18/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji