ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2691
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu.
Nr aktu prawnego
XI/63/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2692
Data podjęcia
2011-12-13
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. stanowiacej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.
Nr aktu prawnego
X/62/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2693
Data podjęcia
2011-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek i poboru opłaty targowej.
Nr aktu prawnego
IX/61/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2694
Data podjęcia
2011-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
Nr aktu prawnego
IX/60/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2695
Data podjęcia
2011-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Nr aktu prawnego
IX/59/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2696
Data podjęcia
2011-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok.
Nr aktu prawnego
IX/58/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2697
Data podjęcia
2011-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
IX/57/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2698
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana XXXXXXXX na działalność Burmistrza Bisztynka.
Nr aktu prawnego
VIII/54/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2699
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Biskupcu na kadencję 2012-2015.
Nr aktu prawnego
VIII/53/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2700
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
VIII/52/11
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji