ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2681
Data podjęcia
2010-07-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia gruntu do wydzierżawienia.
Nr aktu prawnego
322/58/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2682
Data podjęcia
2010-07-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do kontroli użytków rolnych zgłoszonych do zwolnienia z podatku rolnego, na którym zaprzestano produkcji rolnej.
Nr aktu prawnego
321/57/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2683
Data podjęcia
2010-07-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udziału nieruchomości wspólnej, związanego z lokalem mieszkalnym nr 11 w budynku nr 3B przy ul. Słonecznej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
320/56/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2684
Data podjęcia
2010-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
319/55/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2685
Data podjęcia
2010-07-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
318/54/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2686
Data podjęcia
2010-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej.
Nr aktu prawnego
317/53/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2687
Data podjęcia
2010-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wartości godziwej aktywów trwałych.
Nr aktu prawnego
316/52/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2688
Data podjęcia
0210-07-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przekazania mienia komunalnego.
Nr aktu prawnego
315/51/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2689
Data podjęcia
2010-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2010r.
Nr aktu prawnego
341/50/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2690
Data podjęcia
2010-06-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
313/49/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji