ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2661
Data podjęcia
2012-06-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bisztynek za 2011 rok.
Nr aktu prawnego
XV/91/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2662
Data podjęcia
2012-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
Nr aktu prawnego
XIII/83/012
Status
Obowiązujący
Lp: 2663
Data podjęcia
2012-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2012-2020.
Nr aktu prawnego
XIII/82/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2664
Data podjęcia
2012-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
Nr aktu prawnego
XIV/90/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2665
Data podjęcia
2012-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.
Nr aktu prawnego
XIV/89/2012
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2666
Data podjęcia
2012-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2012 – 2020
Nr aktu prawnego
XIV/88/2012
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2667
Data podjęcia
2012-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Bisztynka.
Nr aktu prawnego
XIV/87/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2668
Data podjęcia
2012-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutów sołectwom oraz samorządom osiedlowym Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XIV/86/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2669
Data podjęcia
2012-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Bisztynka uprawnienia do ustalenia cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności Gminy Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XIV/85/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 2670
Data podjęcia
2012-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku projektu systemowego pt. “Małymi krokami do celu” w roku 2012.
Nr aktu prawnego
XIV/84/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji