ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2641
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarzadcą jest Gmina Bisztynek.
Nr aktu prawnego
VIII/45/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2642
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
VIII/44/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2643
Data podjęcia
2011-10-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2012.
Nr aktu prawnego
VIII/43/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2644
Data podjęcia
2011-09-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
VII/42/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2645
Data podjęcia
2011-08-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zamiaru przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku poprzez likwidację i zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nr aktu prawnego
VI/37/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2646
Data podjęcia
2011-08-11
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
Nr aktu prawnego
VI/36/11
Status
Obowiązujący
Lp: 2647
Data podjęcia
2010-12-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi.
Nr aktu prawnego
359/95/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2648
Data podjęcia
2010-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa dla koparko - ładowarki.
Nr aktu prawnego
358/94/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2649
Data podjęcia
2010-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie ciężarowym służbowym marki MAN nr rej. NBA 14FV.
Nr aktu prawnego
357/93/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2650
Data podjęcia
2010-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian budżetu gminy w 2010r.
Nr aktu prawnego
356/92/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji