ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2671
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2010r.
Nr aktu prawnego
III/11/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2672
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2011-2014
Nr aktu prawnego
III/12/10
Status
Obowiązujący
Lp: 2673
Data podjęcia
2012-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013.
Nr aktu prawnego
XIII/81/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2674
Data podjęcia
2012-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia statutu „Kętrzyńskiego Związku Międzygminnego”.
Nr aktu prawnego
XIII/80/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2675
Data podjęcia
2012-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla powiatu bartoszyckiego na lata 2011-2032”.
Nr aktu prawnego
XIII/79/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2676
Data podjęcia
2012-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji przedmiocie nadania nowych statutów jednostkom pomocniczym (sołectwom i osiedlom) Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XIII/78/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2677
Data podjęcia
2012-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie wyłączenia miejscowości Nisko i Niski Młyn z obszaru sołectwa Troksy i utworzenia z tych miejscowości nowego sołectwa.
Nr aktu prawnego
XIII/77/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2678
Data podjęcia
2012-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Bisztynek.
Nr aktu prawnego
XIII/76/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2679
Data podjęcia
2012-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany patrona Szkoły Podstawowej im. Hanki Sawickiej w Bisztynku.
Nr aktu prawnego
XIII/75/12
Status
Obowiązujący
Lp: 2680
Data podjęcia
2012-03-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
Nr aktu prawnego
XIII/74/12
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji