ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1811
Data podjęcia
2014-07-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
196/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1812
Data podjęcia
2014-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia wartości nieruchomości
Nr aktu prawnego
195/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1813
Data podjęcia
2014-07-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
194/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1814
Data podjęcia
2014-07-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
193/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1815
Data podjęcia
2014-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do wydzierżawienia
Nr aktu prawnego
192/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1816
Data podjęcia
2014-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieruchomości będących w administrowaniu Szkoły Podstawowej w Grzędzie niezwiązane z jej działalnością statutową
Nr aktu prawnego
191-001/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1817
Data podjęcia
2014-07-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przejęcia nieruchomości będących w administrowaniu Szkoły Podstawowej w Grzędzie niezwiązane z jej działalnością statutową
Nr aktu prawnego
191/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1818
Data podjęcia
2014-07-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 126/2013 Burmistrza Bisztynka z dnia 3 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów lokali stanowiących własność Gminy Bisztynek na rok 2014
Nr aktu prawnego
190/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1819
Data podjęcia
2014-07-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2015 roku
Nr aktu prawnego
189/2014
Status
Obowiązujący
Lp: 1820
Data podjęcia
2014-07-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
188/2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji