ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU.Drukuj informacjęSprawa: PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU.

Szczegóły informacji

PRZEDŁUŻENIE UMOWY DZIERŻAWY GRUNTU.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Gospodarki Przestrzennej

Ogłoszono dnia: 2011-07-28 10:29:59

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Osoba kontaktowa

Elżbieta Szuksztul

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Bisztynku, pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu.

Telefon kontaktowy

89 521-64-17

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Zawarcie umowy dzierżawy.

Miejsce odbioru

Urząd Miejski w Bisztynku, pokój nr 2 w godzinach pracy urzędu.

Wymagane Dokumenty

Podanie o przedłużenie umowy dzierżawy.

Czas realizacji

Do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Opłaty

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
  • Uchwała nr XVI/77/08 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 26 września 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bisztynek (Dz.Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 172, poz. 2499),

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony