ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 189/21Drukuj informacjęAkt prawny: 189/21

Szczegóły informacji

189/21

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIII/2021

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: 2021-03-24

Data podjęcia/podpisania: 2021-03-24

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2021.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 35)

Treść:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.658,39 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Plan dochodów po zmianach wynosi 30.765.094,72 zł, w tym:
᠆ dochody bieżące w wysokości 29.962.022,72 zł,
᠆ dochody majątkowe w wysokości 803.072,00 zł.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 836.806,29 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
2. Plan wydatków po zmianach wynosi 32.628.642,20 zł, w tym:
᠆ wydatki bieżące w wysokości 29.861.575,41 zł,
᠆ wydatki majątkowe w wysokości 2.767.066,79 zł.
§ 3. Wydatki inwestycyjne po zmianach w 2021 roku wynoszą 2.766.966,79 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3a do niniejszej Uchwały.
§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 486.375,04 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się zgodnie z zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały
§ 6. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.863.547,48 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.232.742,45 zł i nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 630.805,03 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 3.218.507,48 zł, rozchody w wysokości 1.354.960,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 113.645,54 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2021 r. oraz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bisztynku.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-24 12:14:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-24 12:15:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-08 11:54:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
351 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony