ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVI/234/18Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVI/234/18

Szczegóły informacji

XXXVI/234/18

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVI/2018

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 2018-05-21

Data podjęcia/podpisania: 2018-03-26

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2018 nr pozycja 2055, opublikowano dnia: 2018-05-07

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli.

Na podstawie:

art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn.zm.) art. 30 ust. 6, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017r.poz.1189 z póź.zm.),oraz w nawiązaniu do art.76 pkt 25 ustawy z dnia 29 listopada 2017r.-Finansowanie zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz.2203) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli:

Treść:

Rada Miejska w Bisztynku uchwala:
§ 1. W regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania - nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu, szkołach podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę i Miasto Bisztynek stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/100/09 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 77 poz.1288 z późn.zm.), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Bisztynku nr XXIII/119/09 z dnia 16 czerwca 2009r., nr V/28/2011 z dnia 26 maja 2011r., i nr XXIV/139/16r. z dnia 28 grudnia 2016r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Tytuł regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
„Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku prac.”;
2) uchyla się § 1 ust.3
3) Uchyla się w całości rozdział VIII „DODATEK MIESZKANIOWY”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Mazur Data wytworzenia informacji: 2018-03-30
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Mazur Data wprowadzenia do BIP 2018-05-23 13:36:45
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 13:58:13
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2018-06-04 19:54:42
Artykuł był wyświetlony: 553 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu