ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXII/200/17

Szczegóły informacji

XXXII/200/17

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXII/2017

Kadencja: VII kadencja

Data wejścia w życie: 2017-11-23

Data podjęcia/podpisania: 2017-10-31

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2017 nr pozycja 4406, opublikowano dnia: 2017-11-09

Tytuł aktu:

w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie:

art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), art. 28 §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 201 z późn. zm.) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z art. 2016 poz. 617 z poźn. zm.) art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1821 ), art. 6ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1785)

Treść:

§ 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów podatków, o których mowa w § 1 wyznacza się sołtysów i przewodniczących rad osiedli.
§ 3. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 5% od zainkasowanych osobiścienależności określonych w§ 1.
§ 4. Traci moc uchwała nr XII/56/03 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 29 grudnia 2003r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bisztynka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyla informację: Iwona Banach Data wytworzenia informacji: 2017-10-31 14:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Iwona Banach Data wprowadzenia do BIP 2017-12-12 14:56:57
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 14:58:39
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2018-02-13 12:05:31
Artykuł był wyświetlony: 642 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu