ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: V/28/11Drukuj informacjęAkt prawny: V/28/11

Szczegóły informacji

V/28/11

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: V/2011

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: 2011-07-08

Data podjęcia/podpisania: 2011-05-26

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2011-07-08

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2011 nr 81 pozycja 1438, opublikowano dnia: 2011-06-24

Tytuł aktu:

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; oraz z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146, Nr 106, poz.675 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust 7 , art.91d pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218, Nr
220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz.689, Nr 158, poz.1103, Nr 176,
poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz.1821, z 2008r. Nr 145, poz.917, z 2009r. Nr 1,poz.1, Nr 227,
poz.1505, Nr 56 poz.458; Nr 67 poz.572, Nr 97 poz.800, Nr 213 poz.1650, Nr 219 poz.1706)

Treść:

§ 1. W regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz
wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także
wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania
i wypłacania, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXI/100/09 z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie
ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli
wprowadza następujące zmiany:
- w § 11 w tabeli lp.2 pkt.1 uchyla się zapis ”liczącej od 6 do 15 oddziałów ”:
- w § 13 uchyla się pkt.1 lit.b
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 01 września 2011 r.
............................................................
Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Filipczyk

Załączniki

  • U_V-28-2011 (PDF, 65.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-08-08 13:34:59 | Data wytworzenia informacji: 2011-08-08 | zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych
    składników wynagrodzenia nauczycieli.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Tatarczak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Tatarczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-08-08 13:34:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-14 10:24:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-14 10:25:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
996 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony