ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1551 2011-10-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku w celu przekształcenia i utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. VIII/49/11 Obowiązujący
1552 2011-10-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza Bisztynka. VIII/48/11 Obowiązujący
1553 2011-10-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie stawek podatku od nieruchomości. VIII/47/11 Obowiązujący
1554 2011-10-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie utworzenia związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu. VIII/46/11 Obowiązujący
1555 2011-10-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarzadcą jest Gmina Bisztynek. VIII/45/11 Obowiązujący
1556 2011-10-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Bisztynek. VIII/44/11 Obowiązujący
1557 2011-10-28 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Bisztynek na rok 2012. VIII/43/2011 Obowiązujący
1558 2011-09-15 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Kierownika Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku. VII/42/2011 Obowiązujący
1559 2011-08-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zamiaru przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bisztynku poprzez likwidację i zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. VI/37/11 Obowiązujący
1560 2011-08-11 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. VI/36/11 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu