ˆ

Ochrona środowiska

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE – WEZWANIE NA ROZPRAWĘ ADMINISTRACYJNĄ OTWARTĄ DLA SPOŁECZEŃSTWA

Informacja ogłoszona dnia 2016-04-07 14:17:12 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), Burmistrz Bisztynka zawiadamia, że dnia 14.04.2016 r. w budynku Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku, ul. Ogrodowa 2, 11-230 Bisztynek o godz. 15.30, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie toczącego się postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego „Budowie elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej w miejscowości Kokoszewo, gm. Bisztynek, na działkach o numerach ewidencyjnych nr 4/24; 4/25; 4/26 obręb Kokoszewo, gm. Bisztynek” na wniosek Pana Romanowskiego, Wozławki 89; 11-230 Bisztynek.
            Zgodnie z art. 36 ww. ustawy o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – organ właściwy do wydania o środowiskowych uwarunkowaniach może przeprowadzić rozprawę administracyjną dla społeczeństwa.
            Na podstawie art. 90 § 2 ustawy Kpa postępowania administracyjnego, wzywa się strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów i do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników.
            Zgodnie z art. 91 § 3 ustawy Kpa jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nie znane organowi administracji publicznej, należy ponadto o terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy ogłosić w drodze obwieszczeń albo w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
            Na rozprawie każdy ma prawo składać uwagi, wnioski i wyjaśnienia, co do prowadzonego postępowania, zgłaszać żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na ich poparcie, a także wypowiadać się, co do wyników postępowania dowodowego (art. 95 § 1 ustawy Kpa)
            Zgodnie z art. 94 § 1 ustawy Kpa, nieobecność na rozprawie stron należycie wezwanych na rozprawę nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Adrian Porydzaj
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Adrian Porydzaj
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-07 14:16:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-07 14:17:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-04-07 14:17:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1498 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony