ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia o przetargach

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

III przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego położonego w Bisztynku przy ul. Żeromskiego 11

Informacja ogłoszona dnia 2024-02-29 20:33:40 przez Jarosław Wadowski

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Bisztynka
o  g  ł  a  s  z  a
III przetarg ustny nieograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego położonego
w Bisztynku przy ul. Żeromskiego 11
 
 
Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy położony w Bisztynku przy ul. Żeromskiego 11, o powierzchni użytkowej 53,80m2, składający się trzech pomieszczeń i wc, wyposażony  w instalację elektryczną, wodociągowo-kanalizacyjną.
Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu lub usług o charakterze nieuciążliwym.
Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi 9,00 zł.
Do osiągniętej w przetargu stawki miesięcznego czynszu za 1m2 powierzchni lokalu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Ustalony w drodze przetargu, czynsz płatny będzie w terminie określonym w umowie najmu wraz ze wszelkimi innymi opłatami wynikającymi z umowy najmu lokalu (w szczególności opłaty za media).
Stawka czynszu ulegać będzie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku o wysokość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłaszanego przez Prezesa GUS za miesiąc październik roku poprzedniego. Najemca oprócz czynszu najmu obowiązany będzie opłacać podatek od nieruchomości wg stawek ustalonych przez Radę Miejską w Bisztynku na dany rok.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2024r. o godz. 1000 w sali nr 14 Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia 28 marca 2024 wpłacą na konto Urzędu Miejskiego w Bisztynku 72 2030 0045 1110 0000 0219 9060BNP PARIBAS Bank Polska S.A wadium w wysokości 200,00 zł. (dwieście złotych). Wadium należy wnieść z takim wyprzedzeniem aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miejskiego w Bisztynku najpóźniej w dniu 28 marca 2024r.
Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrają przetargu zostanie zwrócone po jego zakończeniu, przelewem na wskazane konto, za wyjątkiem wadium osoby wyłonionej w drodze przetargu na najemcę lokalu, które zostanie zaliczone na poczet miesięcznej opłaty czynszu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy najmu.
Umowa najmu zostanie zawarta na okres 3 lat, licząc od dnia podpisana umowy najmu.
Zawarcie umowy najmu winno nastąpić w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
Zagospodarowanie lokalu i rozpoczęcie działalności gospodarczej powinno nastąpić w terminie do 1 miesiąca od dnia podpisania umowy najmu, zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze nieuciążliwym.
Osoba ustalona na najemcę lokalu przejmuje go w istniejącym stanie technicznym bez prawa ubiegania się o obniżenie stawki czynszu. 
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym wykonanie niezbędnych prac remontowych osoba wyłoniona w drodze przetargu na najemcę lokalu ponosi we własnym zakresie i na koszt własny bez prawa dochodzenia zwrotu kosztów w przyszłości.  
W celu zapoznania się ze stanem technicznym lokalu, osoby zainteresowane jego wynajęciem proszone są o zgłaszania się do administratora lokalu - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bisztynku ul. Słoneczna 3, tel. 89 718 82 95.
Obowiązek zasięgnięcia opinii o dostosowaniu lokalu do wymogów sanitarnych, ppoż. i innych wymaganych przy prowadzeniu danej działalności  w lokalu spoczywa na najemcy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.              
Szczegółowe informacje dotyczące lokalu udzielane są w Urzędzie Miejskim w Bisztynku, pokój nr 8, tel. 521 64 17 oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Bisztynku tel. 89 718 82 95.                                          

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-02-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Szuksztul
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-02-29 20:32:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-02-29 20:33:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-04 15:25:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
126 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony