ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia o przetargach

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

I przetarg pisemny na sprzedaż wraz z demontażem kotła grzewczego TYPU KARO, numer kotła 3714 seria 926, rok produkcji 2011, nominalna moc cieplna 148kW, opalany paliwem stałym- węgiel kamienny klasy 31.2- groszek.

Informacja ogłoszona dnia 2023-09-20 14:26:59 przez Justyna Kobryń

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przetarg obejmuje sprzedaż kotła grzewczego TYPU KARO, numer kotła 3714 seria  926, rok produkcji 2011, nominalna moc cieplna 148kW, opalany paliwem stałym- węgiel kamienny klasy 31.2- groszek, wraz z samodzielnym demontażem kotła grzewczego z budynku Szkoły Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie
 Demontaż kotła nie jest możliwy bez zmiany jego konstrukcji. Kocioł sprzedawany jest na części lub w celu złomowania. Nie nadaje się do dalszego użytkowania
 
Cena wywoławcza  - 900,00zł
              Wadium  -  100,00zł
 
Transakcja nie podlega opodatkowaniu na podstawie art. 15 ust.6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1598 ze zm.)
 
W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia    27 września 2023r. do godziny 1200 złożą pisemną ofertę.
 
Pisemną ofertę należy składać na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na zakup wraz z demontażem kotła grzewczego TYPU KARO- Grzęda,  na adres Urząd Miejski w Bisztynku, ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek, w nie przekraczalnym terminie do dnia 27 września 2023r. do godz. 1200.
O złożeniu oferty w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
 
Wadium w kwocie 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) należy wnieść na konto Urzędu Miejskiego w Bisztynku numer 72 2030 0045 1110 0000 0219 9060 – BGŻ BNP PARIBAS S.A., Oddział Operacyjny w Bartoszycach z dopiskiem „Wadium  na zakup wraz z demontażem kotła grzewczego TYPU KARO Grzęda”.
 
Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby znalazło się na koncie Urzędu Miejskiego w Bisztynku najpóźniej w dniu  25 września 2023r. - pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Kopię dowodu wniesienia wadium przez uczestnika przetargu należy dołączyć do formularza ofertowego.
Uczestnikowi przetargu, który zostanie wyłoniony na nabywcę, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 7 dni.
W razie uchylenia się uczestnika, który został wyłoniony na nabywcę, od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 27 września 2023r. o godzinie 1300.
Sprzedający wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawane urządzenie.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie prawidłowej oferty.
Oferent wybrany na nabywcę obowiązany jest do:
  1. podpisania umowy sprzedaży w terminie wskazanym przez sprzedającego,
  2. zapłacenia cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, w terminie nie dłuższym niż 3 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
  3. demontażu kotła  w nie przekraczalnym terminie do dnia 29 września 2023 r.
4. Osobistego odbioru i na koszt własny bez dodatkowego obciążenia sprzedającego kosztami transportu,
 
            Burmistrz Bisztynka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
            Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bisztynku, pokój nr 2 lub 8, osoby do kontaktu:
  • Katarzyna Pawelec tel. 89 5216415
  • Łukasz Hołowieszko tel. 895216407
Burmistrz Bisztynka
 
/-/ Marek Dominiak

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Pawelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-20 14:22:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Justyna Kobryń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-20 14:26:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Justyna Kobryń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-28 08:29:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony