ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

„Zmiana nawierzchni dróg osiedlowych zlokalizowanych w granicach działki nr 353/20 obrębu nr 11 Sątopy, gmina Bisztynek”

Status: ogłoszony

Tryb: Tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Bisztynek

Finansowanie: Środki zewnętrzne

Nr UZP: 2021/BZP 00163009/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-09-14 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-09-14 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/transakcja/500908

Ogłoszono dnia: 2021-08-27 przez

Załączniki