ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Skwer św. Zygfryda – odtworzenie infrastruktury dziedzictwa kulturowego Bisztynka

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Bisztynek

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 2021/BZP 00136774/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-08-19 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-08-19 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/transakcja/490994

Ogłoszono dnia: 2021-08-04 przez

Załączniki