ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bisztynku.

Nabór osoby do prowadzenia Informatycznego Centrum Edukacyjno- Oświatowego (ICEO) w Sątopach- Samulewie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Pracownik socjalny

XI sesja Rady Miejskiej w Bisztynku

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) została zwołana
XI sesja Rady Miejskiej w Bisztynku,
która odbędzie się dnia 29 grudnia 2011r. o godz. 1300 w Ośrodku Kultury i Aktywności Lokalnej.

Przedmiotem sesji będzie:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IX i X sesji.
4. Wystąpienie przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Bartoszycach.
- dyskusja.
5. Informacja Burmistrza o działaniach podjętych w 2011 roku i realizacji uchwał.
6. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.
7. Podjęcie uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia związku międzygminnego i przyjęcia jego statutu,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2011.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bisztynek na lata 2012 – 2020.
9. Uchwalenie budżetu gminy na 2012 rok:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
2) odczytanie opinii Komisji Rady i wniosków radnych,
3) przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii Komisji Rady i wniosków radnych,
4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
5) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
10. Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na 2012r.
11. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012r.
12. Przedłożenie przez Komisje Rady planów pracy na 2012r.
13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Filipczyk

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Mazur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-22 08:19:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-22 08:24:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-22 08:24:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2570 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zmiana rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Bisztynku.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
DO 30 GRUDNIA 2011 r.
wpłat należy dokonywać na dotychczasowy rachunek
BS RESZEL O/BISZTYNEK 50 8851 1034 2004 0000 0361 0001
 
 
OD 1 STYCZNIA 2012r.
WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK BANKOWY
BGŻ S.A. 50 2030 0045 1110 0000 0219 4800
 
 
 

Załączniki

  • NR BGŻ (PDF, 222.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2011-12-21 22:15:42 | Data wytworzenia informacji: 2011-12-21 | Nr konta BGŻ S.A.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Banaszkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Banaszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-21 22:13:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-21 22:15:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-21 22:15:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2373 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko inspektora ds. ochrony środowiska.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o naborze została ogłoszona na poprzednim BIPie Urzędu Miejskiego w Bisztynku. [link]

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Iwona Banach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Banach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-16 14:35:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-16 14:36:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-16 14:36:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1978 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bisztynku.

X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bisztynku.

O G Ł O S Z E N I E


Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) została zwołana
X nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Bisztynku,
która odbędzie się dnia 13 grudnia 2011r. o godzinie 800 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Przedmiotem sesji będzie:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2012 rok i jej podjęcie.
4. Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Filipczyk
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Mazur
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Mazur
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-12-09 21:01:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-12-09 21:04:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-16 14:29:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1347 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji