ˆ

Inne ogłoszenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Przetarg pisemny na sprzedaż 109 sztuk zdemontowanych okien PCV białych z budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach w następujących asortymentach: rozwierno-uchylne:  dwuskrzydłowe 180x110 - sztuk 16  dwuskrzydłowe 180x60 - sztuk 30  dwuskrzydłowe 177x154 - sztuk 33  jednoskrzydłowe ze stałym naświetlem 100x210 – sztuk 11  jednoskrzydłowe 100x160 - sztuk 5  jednoskrzydłowe 80x140 - sztuk 4  jednoskrzydłowe 85x140 - sztuk 2  jednoskrzydłowe 180x70 - sztuk 7 rozwierane, jednoskrzydłowe 50x150 - sztuk 1

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-10 22:26:33 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-10 22:27:48 przez Jarosław Wadowski, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oferta na zakup okien PCV może dotyczyć poszczególnych asortymentów lub całości.
            W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, które w terminie do dnia
20 kwietnia 2018r, do godziny 1500 złożą pisemną ofertę i wpłacą w terminie do dnia
17 kwietnia 2018r. wadium tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży.
            Pisemną ofertę należy składać na Formularzu Ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia, pocztą lub osobiście w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Oferta na zakup okien PCV – SP Sątopy”,  na adres Urząd Miejski w Bisztynku,
ul. Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek, w nie przekraczalnym terminie do dnia
20 kwietnia 2018r. do godz. 1500. O złożeniu oferty w wymaganym terminie decyduje data
i godzina wpływu oferty do siedziby Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
            Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Miejskiego w Bisztynku numer 72 2030 0045 1110 0000 0219 9060 – BGŻ BNP PARIBAS S.A., Oddział Operacyjny w Bartoszycach z dopiskiem „Wadium okna PCV - SP Sątopy”, w kwocie:
  • na cały asortyment – 500,00zł,
  • na poszczególny asortyment – 100,00zł.
            Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby znalazło się na koncie Urzędu Miejskiego w Bisztynku najpóźniej w dniu  17 kwietnia 2018r. - pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony. Kopię dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu należy dołączyć do formularza ofertowego.
Uczestnikowi przetargu, który zostanie wyłoniony na nabywcę, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia okien. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni.
W razie uchylenia się uczestnika, który został wyłoniony na nabywcę, od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 23 kwietnia 2018r. do godziny 1500.
Oferent wybrany na nabywcę obowiązany jest do:
  1. podpisania umowy sprzedaży w terminie wskazanym przez sprzedającego,
  2. zapłacenia cenę nabycia niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, w terminie nie dłuższym niż 7 dni, od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
  3. osobistego odbioru i na koszt własny bez dodatkowego obciążenia sprzedającego kosztami transportu zakupionych okien.
            Okna można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400 w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panem Krzysztofem Porydzaj pod nr telefonu 723883489.
Burmistrz Bisztynka zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
                  Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Bisztynku, pokój nr 2 lub 8, osoby do kontaktu: Elżbieta Goszcz tel. 89 5216415, Mariusz Drozdowski tel. 895216407

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyla informację: Elżbieta Goszcz Data wytworzenia informacji: 2018-04-10 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Goszcz Data wprowadzenia do BIP 2018-04-10 22:26:33
Wprowadził informację do BIP: Jarosław Wadowski Data udostępnienia informacji: 2018-04-10 22:27:48
Osoba, która zmieniła informację: Jarosław Wadowski Data ostatniej zmiany: 2018-04-25 22:30:11
Artykuł był wyświetlony: 220 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy i Miasta Bisztynek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu