ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Bisztynek

Finansowanie: Środki własne

Nr TED: 2021/S 238-627606

Termin składania ofert / wniosków: 2022-01-10 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-01-10 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/transakcja/547312

Ogłoszono dnia: 2021-12-08 przez

Załączniki