ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przebudowa ulic A. Asnyka i B. Prusa w BisztynkuDrukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa ulic A. Asnyka i B. Prusa w Bisztynku

Szczegóły informacji

Przebudowa ulic A. Asnyka i B. Prusa w Bisztynku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: Tryb podstawowy z możliwością prowadzenia negocjacji

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Bisztynek

Finansowanie: Finansowanie łączne

Nr UZP: 2022/BZP 00210164/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-06-30 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-06-30 10:30:00

Miejsce złożenia oferty: https://platformazakupowa.pl/transakcja/627184

Ogłoszono dnia: 2022-06-15 przez

Treść:

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania z dokumentami zamówienia, na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem, w tym zmiany, zapytania i wyjaśnienia treści SWZ: http://platformazakupowa.pl/transakcja/627184
« powrót do poprzedniej strony