ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2018-02-01
Data rozstrzygnięcia
2018-02-27
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa dostępności usług społecznych – modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • unieważnienie (PDF, 203 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2018-01-31
Data rozstrzygnięcia
2018-02-21
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach w zakresie robót elektrycznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • inf. o wyniku postępowania (PDF, 286.6 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2018-01-18
Data rozstrzygnięcia
2018-02-13
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa kotłowni gazowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 74
Data ogłoszenia
2018-01-12
Data rozstrzygnięcia
2018-01-26
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 110.1 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2018-01-11
Data rozstrzygnięcia
2018-02-21
Tytuł zamówienia publicznego
Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • unieważnienie Części II postępowania (PDF, 187.3 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2018-01-05
Data rozstrzygnięcia
2018-02-21
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa parkingu wraz z odwodnieniem oraz przyłączem kanalizacji deszczowej przy ulicy Kolejowej w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • inf. o wynikach postępowania (PDF, 364.1 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2017-12-18
Data rozstrzygnięcia
2018-01-29
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • inf o wynikach postępowania (PDF, 398.1 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2017-12-15
Data rozstrzygnięcia
2017-12-28
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 328.6 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2017-12-05
Data rozstrzygnięcia
2018-02-13
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa kotłowni gazowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • unieważnienie postępowania (PDF, 183 KiB)
 • inf o wyn. postępowania (PDF, 365.1 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2017-11-03
Data rozstrzygnięcia
2017-11-16
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Bisztynek wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • inf. o wynikach postępowania (PDF, 780.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji