ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 61
Data ogłoszenia
2018-03-19
Data rozstrzygnięcia
2018-04-06
Tytuł zamówienia publicznego
Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia – w zakresie zagospodarowania otoczenia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • unieważnienie postępowania (PDF, 185.8 KiB)
Lp 62
Data ogłoszenia
2018-03-06
Data rozstrzygnięcia
2018-03-27
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik (PDF, 136.4 KiB)
Lp 63
Data ogłoszenia
2018-02-28
Data rozstrzygnięcia
2018-04-26
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa dostępności usług społecznych – modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • inf. o wyn. postęp. cz. 1 i cz. 2 (PDF, 781.6 KiB)
Lp 64
Data ogłoszenia
2018-02-21
Data rozstrzygnięcia
2018-03-21
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa ul. Słonecznej w Bisztynku, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 594 w kierunku ul. Obwodowej na dł. 335 mb z budową nowych miejsc postojowych oraz przebudową infrastruktury technicznej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik (PDF, 432.8 KiB)
Lp 65
Data ogłoszenia
2018-02-21
Data rozstrzygnięcia
2018-03-12
Tytuł zamówienia publicznego
Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia – w zakresie zagospodarowania otoczenia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • unieważnienie postępowania (PDF, 195.8 KiB)
Lp 66
Data ogłoszenia
2018-02-01
Data rozstrzygnięcia
2018-02-27
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa dostępności usług społecznych – modernizacja i adaptacja istniejącego obiektu w celu nadania nowej funkcji społecznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • unieważnienie (PDF, 203 KiB)
Lp 67
Data ogłoszenia
2018-01-31
Data rozstrzygnięcia
2018-02-21
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sątopach w zakresie robót elektrycznych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • inf. o wyniku postępowania (PDF, 286.6 KiB)
Lp 68
Data ogłoszenia
2018-01-18
Data rozstrzygnięcia
2018-02-13
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa kotłowni gazowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 69
Data ogłoszenia
2018-01-12
Data rozstrzygnięcia
2018-01-26
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik (PDF, 110.1 KiB)
Lp 70
Data ogłoszenia
2018-01-11
Data rozstrzygnięcia
2018-02-21
Tytuł zamówienia publicznego
Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • unieważnienie Części II postępowania (PDF, 187.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji