ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2019-04-19
Data rozstrzygnięcia
2019-05-13
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Paluzach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • unieważnienie postępowania (PDF, 202.9 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2019-03-05
Data rozstrzygnięcia
2019-03-22
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie trawników oraz niskich nasadzeń wraz z małą architekturą i placem zabaw w ramach realizacji projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • inf o wynikach postępowania (PDF, 300.6 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2019-02-14
Data rozstrzygnięcia
2019-03-19
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • inf. o wynikach postępowania (PDF, 473.6 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2019-02-05
Data rozstrzygnięcia
2019-03-06
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty branży drogowej w ramach realizacji projektu „ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • inf o wyniku postępowania (PDF, 28.2 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2019-02-05
Data rozstrzygnięcia
2019-03-04
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie trawników oraz niskich nasadzeń wraz z małą architekturą i placem zabaw w ramach realizacji projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania (PDF, 417.4 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2018-12-18
Data rozstrzygnięcia
2019-01-15
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa gazu płynnego butan - propan do celów grzewczych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 294.1 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2018-12-11
Data rozstrzygnięcia
2018-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 388.1 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2018-11-21
Data rozstrzygnięcia
2018-12-11
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • unieważnienie postępowania (PDF, 141.9 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2018-11-20
Data rozstrzygnięcia
2019-01-08
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie trawników oraz niskich nasadzeń wraz z małą architekturą i placem zabaw w ramach realizacji projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 173.8 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2018-11-15
Data rozstrzygnięcia
2019-01-08
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty branży drogowej w ramach realizacji projektu „ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 199.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji