ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2018-11-21
Data rozstrzygnięcia
2018-12-11
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i dalsze zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • unieważnienie postępowania (PDF, 141.9 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2018-11-20
Data rozstrzygnięcia
2019-01-08
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie trawników oraz niskich nasadzeń wraz z małą architekturą i placem zabaw w ramach realizacji projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik (PDF, 173.8 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2018-11-15
Data rozstrzygnięcia
2019-01-08
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty branży drogowej w ramach realizacji projektu „ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik (PDF, 199.6 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2018-11-13
Data rozstrzygnięcia
2020-06-04
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa kwatery składowania odpadów wraz z infrastrukturą techniczną na terenie Gminy Bisztynek w formule partnerstwa publiczno-prywatnego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 55
Data ogłoszenia
2018-06-26
Data rozstrzygnięcia
2018-07-11
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty branży drogowej w ramach realizacji projektu „ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 56
Data ogłoszenia
2018-06-21
Data rozstrzygnięcia
2018-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie trawników oraz niskich nasadzeń wraz z małą architekturą i placem zabaw w ramach realizacji projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 57
Data ogłoszenia
2018-06-18
Data rozstrzygnięcia
2018-08-14
Tytuł zamówienia publicznego
„Wykonanie posadzki przejazdu bramnego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn: „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia””
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik (PDF, 277.6 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2018-06-12
Data rozstrzygnięcia
2018-06-26
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • inf o wyn. postęp. (PDF, 386.2 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2018-05-11
Data rozstrzygnięcia
2018-06-25
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 4 700 000 PLN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • inf. o wyn. postępowania (PDF, 279.9 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2018-04-20
Data rozstrzygnięcia
2018-05-14
Tytuł zamówienia publicznego
Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia – w zakresie zagospodarowania otoczenia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • unieważnienie postępowania (PDF, 199.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji