ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 41
Data ogłoszenia
2019-09-09
Data rozstrzygnięcia
2019-09-26
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej na ul. E. Orzeszkowej w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • inf. o wyn. postępowania (PDF, 430.7 KiB)
Lp 42
Data ogłoszenia
2019-07-18
Data rozstrzygnięcia
2019-08-06
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ulic Kolejowej i Sportowej w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik (PDF, 492.4 KiB)
Lp 43
Data ogłoszenia
2019-06-17
Data rozstrzygnięcia
2019-07-04
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • inf. o wyn. postępowania (PDF, 345.1 KiB)
Lp 44
Data ogłoszenia
2019-06-14
Data rozstrzygnięcia
2019-06-28
Tytuł zamówienia publicznego
Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o. o.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • unieważnienie postępowania (PDF, 363.8 KiB)
Lp 45
Data ogłoszenia
2019-06-11
Data rozstrzygnięcia
2019-06-27
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik (PDF, 350.3 KiB)
Lp 46
Data ogłoszenia
2019-06-03
Data rozstrzygnięcia
2019-06-27
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulicy Sportowej, rozbudowa ulicy Spółdzielców i przebudowa ulic: E.Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik (PDF, 343.5 KiB)
Lp 47
Data ogłoszenia
2019-05-27
Data rozstrzygnięcia
2019-06-18
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Paluzach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • unieważnienie postępowania (PDF, 182.1 KiB)
Lp 48
Data ogłoszenia
2019-05-27
Data rozstrzygnięcia
2019-07-22
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja obiektu użyteczności publicznej w celu nadania nowej funkcji społecznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • informacja o wynikach postępowania (PDF, 404.5 KiB)
Lp 49
Data ogłoszenia
2019-05-02
Data rozstrzygnięcia
2019-06-03
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną w zakresie produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz jej przesyłu do odbiorców, na części terenu Gminy Bisztynek.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 50
Data ogłoszenia
2019-04-30
Data rozstrzygnięcia
2019-06-04
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 800 000,00 PLN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik (PDF, 323.5 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji