ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2019-11-06
Data rozstrzygnięcia
2019-12-04
Tytuł zamówienia publicznego
„Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek” - zakup i dostawa sprzętu ICT/AGD
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • inf. o wyn. postępowania (PDF, 320.8 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2019-10-21
Data rozstrzygnięcia
2019-11-12
Tytuł zamówienia publicznego
Klucz do kompetencji - wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Bisztynek -zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu ICT/AGD
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • inf. o wyn. postępowania (PDF, 385.9 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2019-09-19
Data rozstrzygnięcia
2019-10-11
Tytuł zamówienia publicznego
Termomodernizacja budynku handlowo - usługowo – mieszkalnego i przebudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • inf. o wyn. postępowania (PDF, 363.6 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2019-09-09
Data rozstrzygnięcia
2019-09-26
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej na ul. E. Orzeszkowej w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • inf. o wyn. postępowania (PDF, 430.7 KiB)
Lp 35
Data ogłoszenia
2019-07-18
Data rozstrzygnięcia
2019-08-06
Tytuł zamówienia publicznego
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie ulic Kolejowej i Sportowej w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 492.4 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2019-06-17
Data rozstrzygnięcia
2019-07-04
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • inf. o wyn. postępowania (PDF, 345.1 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2019-06-14
Data rozstrzygnięcia
2019-06-28
Tytuł zamówienia publicznego
Międzygminny Zakład Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych Sękity Sp. z o. o.: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • unieważnienie postępowania (PDF, 363.8 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2019-06-11
Data rozstrzygnięcia
2019-06-27
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 350.3 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2019-06-03
Data rozstrzygnięcia
2019-06-27
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulicy Sportowej, rozbudowa ulicy Spółdzielców i przebudowa ulic: E.Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 343.5 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2019-05-27
Data rozstrzygnięcia
2019-06-18
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Paluzach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • unieważnienie postępowania (PDF, 182.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji