ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 31
Data ogłoszenia
2019-06-03
Data rozstrzygnięcia
2019-06-27
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa ulicy Sportowej, rozbudowa ulicy Spółdzielców i przebudowa ulic: E.Orzeszkowej, Asnyka, Prusa wraz z budową i przebudową infrastruktury w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik (PDF, 343.5 KiB)
Lp 32
Data ogłoszenia
2019-05-27
Data rozstrzygnięcia
2019-06-18
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Paluzach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • unieważnienie postępowania (PDF, 182.1 KiB)
Lp 33
Data ogłoszenia
2019-05-27
Data rozstrzygnięcia
2019-07-22
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja obiektu użyteczności publicznej w celu nadania nowej funkcji społecznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • informacja o wynikach postępowania (PDF, 404.5 KiB)
Lp 34
Data ogłoszenia
2019-05-02
Data rozstrzygnięcia
2019-06-03
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług w zakresie zarządzania, utrzymania i eksploatacji sieci, budowli, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz usług zarządzania gospodarką energetyczną w zakresie produkcji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz jej przesyłu do odbiorców, na części terenu Gminy Bisztynek.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 35
Data ogłoszenia
2019-04-30
Data rozstrzygnięcia
2019-06-04
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 800 000,00 PLN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • wynik (PDF, 323.5 KiB)
Lp 36
Data ogłoszenia
2019-04-19
Data rozstrzygnięcia
2019-05-13
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Paluzach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • unieważnienie postępowania (PDF, 202.9 KiB)
Lp 37
Data ogłoszenia
2019-03-05
Data rozstrzygnięcia
2019-03-22
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie trawników oraz niskich nasadzeń wraz z małą architekturą i placem zabaw w ramach realizacji projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • inf o wynikach postępowania (PDF, 300.6 KiB)
Lp 38
Data ogłoszenia
2019-02-14
Data rozstrzygnięcia
2019-03-19
Tytuł zamówienia publicznego
„Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych, uruchomienie e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego” w ramach projektu pn. Wdrożenie e-usług w Gminie Bisztynek realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, III Osi Priorytetowej Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • inf. o wynikach postępowania (PDF, 473.6 KiB)
Lp 39
Data ogłoszenia
2019-02-05
Data rozstrzygnięcia
2019-03-06
Tytuł zamówienia publicznego
Roboty branży drogowej w ramach realizacji projektu „ Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • inf o wyniku postępowania (PDF, 28.2 KiB)
Lp 40
Data ogłoszenia
2019-02-05
Data rozstrzygnięcia
2019-03-04
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie trawników oraz niskich nasadzeń wraz z małą architekturą i placem zabaw w ramach realizacji projektu „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej - adaptacja Bramy Lidzbarskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania (PDF, 417.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji