ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2020-12-21
Data rozstrzygnięcia
2021-01-19
Tytuł zamówienia publicznego
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna terenu inwestycyjnego w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik_informacja (PDF, 284.6 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2020-12-01
Data rozstrzygnięcia
2021-01-13
Tytuł zamówienia publicznego
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 327.9 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2020-10-22
Data rozstrzygnięcia
2020-11-12
Tytuł zamówienia publicznego
"UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Wynik_rozstrzygnięcie (PDF, 989.6 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2020-10-21
Data rozstrzygnięcia
2020-11-06
Tytuł zamówienia publicznego
"Zakup i dostawa nowej koparki kołowej"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 244.9 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2020-10-16
Data rozstrzygnięcia
2020-11-23
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 193.2 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2020-07-21
Data rozstrzygnięcia
2020-08-28
Tytuł zamówienia publicznego
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna przy ulicy Obwodowej w Bisztynku – roboty budowlane.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Protokol-wynik (PDF, 332.8 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2020-03-23
Data rozstrzygnięcia
2020-04-22
Tytuł zamówienia publicznego
„ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW WYTWARZANYCH W MIĘDZYGMINNYM ZAKŁADZIE KOMPLEKSOWEGO PRZEROBU ODPADÓW KOMUNALNYCH „SĘKITY” SP. Z O.O., BISZTYNEK-KOLONIA 14, 11-230 BISZTYNEK W POSTACI FRAKCJI PODSITOWEJ O ŚREDNICY 0-80 MM O KODZIE 19 12 12 - INNE ODPADY (W TYM ZMIESZANE SUBSTANCJE I PRZEDMIOTY) Z MECHANICZNEJ OBRÓBKI ODPADÓW INNE NIŻ WYMIENIONE W 19 12 11”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 569.3 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2019-12-20
Data rozstrzygnięcia
2019-12-30
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • inf. o wyn. postępowania (PDF, 343.6 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2019-12-12
Data rozstrzygnięcia
2019-12-20
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
  • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 200.3 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2019-12-09
Data rozstrzygnięcia
2020-01-07
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 poprzez ich odzysk i/lub recykling” wytwarzanych w Międzygminnym Zakładzie Kompleksowego Przerobu Odpadów Komunalnych „Sękity” Sp. z o.o., Bisztynek-Kolonia 14, 11-230 Bisztynek, komponentu do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) poprzez ich odzysk i/lub recykling
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki

Nawigacja między stronami listy informacji