ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 181
Data ogłoszenia
2012-03-29
Data rozstrzygnięcia
2012-04-17
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa budynku handlowego z przeznaczeniem na budynek biurowy- Centrum Informacji Turystycznej w Bisztynku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik ogłoszenia (PDF, 339.4 KiB)
Lp 182
Data ogłoszenia
2011-12-07
Data rozstrzygnięcia
2011-12-20
Tytuł zamówienia publicznego
Całoroczne utrzymanie czystości i porządku na ulicach powiatowych w Bisztynku.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyniku postępowania. (PDF, 284 KiB)
Lp 183
Data ogłoszenia
2011-07-18
Data rozstrzygnięcia
2012-07-19
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawy wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Prosity, Unikowo i Wozławki w ramach realizacji zadania/operacji pod nazwą: Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Prosity, Unikowo i Wozławki.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 826.3 KiB)
Lp 184
Data ogłoszenia
2011-07-18
Data rozstrzygnięcia
2011-07-27
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego z opcją czyszczenia kanalizacji, realizowany w ramach projektu pn.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 299.5 KiB)
Lp 185
Data ogłoszenia
2011-05-20
Data rozstrzygnięcia
2011-06-16
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi szkoleniowe.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyniku postępowania. (PDF, 749.3 KiB)
Lp 186
Data ogłoszenia
2011-03-31
Data rozstrzygnięcia
2011-05-04
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sątopach-Samulewie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • info_wynik (PDF, 301.8 KiB)
Lp 187
Data ogłoszenia
2011-03-23
Data rozstrzygnięcia
2011-06-01
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyniku (PDF, 349.1 KiB)
 • zawiadomienie wynik2 (PDF, 309.8 KiB)
Lp 188
Data ogłoszenia
2011-03-11
Data rozstrzygnięcia
2011-04-21
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 500 000 PLN.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyniku (PDF, 304.8 KiB)
Lp 189
Data ogłoszenia
2011-02-04
Data rozstrzygnięcia
2011-02-22
Tytuł zamówienia publicznego
Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo wraz z wyposażeniem.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik - przestrzeń Sątopy-Samulewo (PDF, 325.4 KiB)
Lp 190
Data ogłoszenia
2011-01-13
Data rozstrzygnięcia
2011-02-22
Tytuł zamówienia publicznego
Remont świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyniku postępowania. (PDF, 230.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji