ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 171
Data ogłoszenia
2011-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2011-07-28 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawy wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Prosity, Unikowo i Wozławki w ramach realizacji zadania/operacji pod nazwą: Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Prosity, Unikowo i Wozławki.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • załączniki do siwz (PDF, 1.3 MiB)
 • Pyt-01 (PDF, 260.7 KiB)
 • Wynik (PDF, 826.3 KiB)
Lp 172
Data ogłoszenia
2011-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2011-07-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu asenizacyjnego z opcją czyszczenia kanalizacji, realizowany w ramach projektu pn.: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno - ściekowej wraz z zakupem pojazdu asenizacyjnego.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 5.8 MiB)
 • załączniki do siwz (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 299.5 KiB)
Lp 173
Data ogłoszenia
2011-05-20
Termin składania ofert / wniosków
2011-06-03 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługi szkoleniowe.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 503.9 KiB)
 • załączniki do siwz (PDF, 451.3 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania. (PDF, 749.3 KiB)
Lp 174
Data ogłoszenia
2011-03-31
Termin składania ofert / wniosków
2011-04-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sątopach-Samulewie.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 312.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (PDF, 434.4 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi nr 01 (PDF, 11.6 KiB)
 • Zawiadomienie (PDF, 162.6 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi nr 02 (PDF, 319.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie (PDF, 153.6 KiB)
 • info_wynik (PDF, 301.8 KiB)
Lp 175
Data ogłoszenia
2011-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2011-03-31 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup fabrycznie nowego samochodu do wywozu nieczystości stałych.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ-Sękity (PDF, 353.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (PDF, 681.6 KiB)
 • Pyt_odp-01 (PDF, 165.7 KiB)
 • Zawiadomienie (PDF, 227.5 KiB)
 • Informacja o wyniku (PDF, 349.1 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 194.8 KiB)
 • zawiadomienie wynik2 (PDF, 309.8 KiB)
Lp 176
Data ogłoszenia
2011-03-11
Termin składania ofert / wniosków
2011-04-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 3 500 000 PLN.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ KREDYT (PDF, 840.1 KiB)
 • Załącznik 1-3 (PDF, 130.7 KiB)
 • Załącznik 4 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik 5 (PDF, 195.9 KiB)
 • Załącznik 6 (PDF, 3.1 MiB)
 • Załącznik 7 (PDF, 963.8 KiB)
 • Załącznik 8 (PDF, 344.9 KiB)
 • Załącznik 9 (PDF, 338.9 KiB)
 • Załącznik 10 (PDF, 49.3 KiB)
 • Załącznik 11 (PDF, 159.5 KiB)
 • Załącznik 12 (PDF, 542.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi nr 01 (PDF, 3.2 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi nr 02 (PDF, 3.5 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi nr 03 (PDF, 1.4 MiB)
 • Informacja o wyniku (PDF, 304.8 KiB)
Lp 177
Data ogłoszenia
2011-02-04
Termin składania ofert / wniosków
2011-02-22 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przestrzeń publiczna miejscowości Sątopy - Samulewo wraz z wyposażeniem.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ-przestrzen (PDF, 526 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 1.9 MiB)
 • Dokumentacja do SIWZ (PDF, 2.9 MiB)
 • Przedmiary (PDF, 2.7 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi nr 1 (PDF, 370.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi nr 1 - załącznik (PDF, 3.7 MiB)
 • Wynik - przestrzeń Sątopy-Samulewo (PDF, 325.4 KiB)
Lp 178
Data ogłoszenia
2011-01-20
Termin składania ofert / wniosków
2011-01-27 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przystosowanego do celów ratownictwa ekologicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sątopach-Samulewie
Status zamówienia
nierozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 351.1 KiB)
 • dok do siwz OSP (PDF, 831.4 KiB)
 • Pyt1-osp (PDF, 269 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 245.1 KiB)
Lp 179
Data ogłoszenia
2011-01-13
Termin składania ofert / wniosków
2011-02-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont świetlic w Prositach, Unikowie i Wozławkach.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 526.4 KiB)
 • Specyfikacja techniczna (PDF, 338.7 KiB)
 • Unikowo (ZIP, 2 MiB)
 • Wozławki (ZIP, 2.1 MiB)
 • Prosity (ZIP, 2 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi nr1 (PDF, 496.2 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi nr 2 (PDF, 773.7 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania. (PDF, 230.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji