ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 101
Data ogłoszenia
2016-10-04
Data rozstrzygnięcia
2016-10-26
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1600000 PLN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 387.5 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2016-06-14
Data rozstrzygnięcia
2016-06-23
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek Numer ogłoszenia BZP: 85271 - 2016; data zamieszczenia w BZP: 14.06.2016
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 417.1 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2016-02-16
Data rozstrzygnięcia
2016-03-08
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana przeznaczenia i podział pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego w miejscowości Wozławki 21 gm. Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 275 KiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2015-12-16
Data rozstrzygnięcia
2015-12-29
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 303.9 KiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2015-12-07
Data rozstrzygnięcia
2015-12-16
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • WYNIK (PDF, 167 KiB)
Lp 106
Data ogłoszenia
2015-11-18
Data rozstrzygnięcia
2015-12-01
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Bisztynek oraz jednostek organizacyjnych Gminy Bisztynek
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 292.4 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2015-07-13
Data rozstrzygnięcia
2015-08-12
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Bisztynek dla mieszkańców i natury - instalacje OZE
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 355.8 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2015-03-20
Data rozstrzygnięcia
2015-04-20
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Sportowej w Bisztynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 249.2 KiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2015-03-05
Data rozstrzygnięcia
2015-03-23
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wojkowo oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego Księżno 18 gm. Bisztynek.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 315.8 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2014-12-17
Data rozstrzygnięcia
2015-01-12
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa gazu płynnego butan - propan do celów grzewczych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 434 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji