ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 101
Data ogłoszenia
2015-03-20
Data rozstrzygnięcia
2015-04-20
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa ulicy Sportowej w Bisztynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 249.2 KiB)
Lp 102
Data ogłoszenia
2015-03-05
Data rozstrzygnięcia
2015-03-23
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wojkowo oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla budynku mieszkalnego Księżno 18 gm. Bisztynek.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 315.8 KiB)
Lp 103
Data ogłoszenia
2014-12-17
Data rozstrzygnięcia
2015-01-12
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa gazu płynnego butan - propan do celów grzewczych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 434 KiB)
Lp 104
Data ogłoszenia
2014-12-15
Data rozstrzygnięcia
2014-12-24
Tytuł zamówienia publicznego
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 307.5 KiB)
Lp 105
Data ogłoszenia
2014-11-06
Data rozstrzygnięcia
2014-11-18
Tytuł zamówienia publicznego
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 982.9 KiB)
Lp 106
Data ogłoszenia
2014-09-09
Data rozstrzygnięcia
2014-10-17
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej w m. Pleśno i Pleśnik
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 420.6 KiB)
Lp 107
Data ogłoszenia
2014-09-08
Data rozstrzygnięcia
2014-09-23
Tytuł zamówienia publicznego
Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 000 000, 00 PLN
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Info (PDF, 286.7 KiB)
Lp 108
Data ogłoszenia
2014-07-11
Data rozstrzygnięcia
2014-07-31
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i remont kotłowni osiedlowej przy ul. Słonecznej w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 155.1 KiB)
Lp 109
Data ogłoszenia
2014-06-26
Data rozstrzygnięcia
2014-07-04
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i remont kotłowni osiedlowej przy ulicy Słonecznej w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 178 KiB)
Lp 110
Data ogłoszenia
2014-06-09
Data rozstrzygnięcia
2014-06-26
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa i remont kotłowni osiedlowej przy ulicy Słonecznej w Bisztynku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 169.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji