ˆ

Informacje o naborze

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2018-02-02
Termin składania dokumentów
2018-02-14 15:15:00
Stanowisko
Wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej przedszkola i żłobka w Urzędzie Miejskim w Bisztynku
Nazwa wydziału ogłaszającego
Finansowo-Księgowy
Lp: 2
Data ogłoszenia
2017-12-12
Termin składania dokumentów
2017-12-28 15:00:00
Stanowisko
Stanowisko podinspektora ds świadczenia wychowawczego
Nazwa wydziału ogłaszającego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku
Lp: 3
Data ogłoszenia
2017-01-25
Termin składania dokumentów
2017-02-06 15:15:00
Stanowisko
Stanowisko ds. poboru i rozliczeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nazwa wydziału ogłaszającego
Stanowisko ds. poboru i rozliczeń opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi