ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:37:32 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o konsultacjach z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 Jarosław Wadowski

Zmiany z dnia: 2021-08-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:50:29 Upublicznienie elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Zmiana nawierzchni dróg osiedlowych zlokalizowanych w granicach działki nr 353/20 obrębu nr 11 Sątopy, gmina Bisztynek” Katarzyna Rudzka
15:00:06 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Przetarg ogłoszenie - Nazwa elementu do którego przynależy: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek, nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bisztynek, położonych w Bisztynku, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Bisztynek Jarosław Wadowski
14:59:11 Upublicznienie elementu informacja II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż, z przeznaczeniem pod zabudowę zgodną z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek, nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bisztynek, położonych w Bisztynku, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu 2 miasta Bisztynek Jarosław Wadowski

Zmiany z dnia: 2021-08-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:13:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Plan zamówień [AKTUALIZACJA] - Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok. Jarosław Wadowski
15:13:19 Deaktywacja elementu załącznik do informacji Plan zamówień [AKTUALIZACJA] - Nazwa elementu do którego przynależy: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 rok. Jarosław Wadowski
12:49:05 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Koła Łowieckiego Wrzos
(widoczna od 2021-08-20 00:00:00 do 2022-01-31 00:00:00)
Piotr Kulczycki
12:46:43 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Koła Łowieckiego Daniel
(widoczna od 2021-08-20 00:00:00 do 2021-09-30 00:00:00)
Piotr Kulczycki

Zmiany z dnia: 2021-08-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:26:32 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik unieważnienie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: „Świadczenie usług żywienia na potrzeby Żłobka Miejskiego w Bisztynku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku, Szkoły Podstawowej w Sątopach i Szkoły Podstawowej w Grzędzie” Katarzyna Rudzka
14:26:31 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Świadczenie usług żywienia na potrzeby Żłobka Miejskiego w Bisztynku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku, Szkoły Podstawowej w Sątopach i Szkoły Podstawowej w Grzędzie” Katarzyna Rudzka

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony