ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2010-04-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:02:16 Upublicznienie elementu sprawa ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA KONKORDATOWEGO Jarosław Wadowski
15:02:15 Upublicznienie elementu sprawa WPISANIE AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ DO POLSKICH KSIĄG STANU CYWILNEGO Jarosław Wadowski
15:02:14 Upublicznienie elementu sprawa SPROSTOWANIE LUB UZUPEŁNIANIE AKTU STANU CYWILNEGO Jarosław Wadowski
15:02:13 Upublicznienie elementu sprawa ZMIANA IMION I NAZWISK Jarosław Wadowski
15:02:12 Upublicznienie elementu sprawa REJESTRACJA URODZENIA Jarosław Wadowski
15:02:12 Upublicznienie elementu sprawa WYDANIE ZAŚWIADCZENIA, ŻE OBYWATEL POLSKI LUB ZAMIESZKAŁY W POLSCE CUDZOZIEMIEC NIE MAJĄCY OBYWATELSTWA ŻADNEGO PAŃSTWA MOŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO ZA GRANICĄ Jarosław Wadowski
15:02:11 Upublicznienie elementu sprawa WYDANIE ODPISÓW SKRÓCONYCH, ZUPEŁNYCH Z AKTÓW URODZEŃ, MAŁŻEŃSTW, ZGONÓW Jarosław Wadowski
15:02:10 Upublicznienie elementu sprawa REJESTRACJA ZGONU Jarosław Wadowski
14:32:38 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XXVII/127/09 Jarosław Wadowski

Zmiany z dnia: 2010-03-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:38:28 Edycja elementu informacja Sekretarz Gminy i Miasta Justyna Kobryń

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony