ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:57:06 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek” Katarzyna Rudzka

Zmiany z dnia: 2022-01-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:40:11 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie KŁ. Ponowa
(widoczna od 2022-01-05 00:00:00 do 2022-03-31 00:00:00)
Piotr Kulczycki
14:22:36 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik zapytania i wyjaśnienia nr 2 - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa gazu płynnego propan do celów grzewczych Katarzyna Rudzka
14:21:08 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa gazu płynnego propan do celów grzewczych Katarzyna Rudzka
14:15:44 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik zapytania i wyjaśnienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa gazu płynnego propan do celów grzewczych Katarzyna Rudzka
14:13:29 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Dostawa gazu płynnego propan do celów grzewczych Katarzyna Rudzka
13:04:39 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE dla mieszkańców miejscowości Sułowo i Winiec Jarosław Wadowski

Zmiany z dnia: 2022-01-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
21:28:00 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE BURMISTRZA - dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nN 0,4kV oraz wymiany jednego stanowiska słupowego linii napowietrznej nN 0,4kV wraz z budową kontenerowej stacji transformatorowej i złącza kablowo – pomiarowego na terenie działek nr: 289, 288, 100/4, 82/1, 82/2, 82/3, 290, 291, 308, 305, 302/27, 286, 281, 386, 388, 382/8, 382/2, 382/7, 282, 389, 283/1 obręb 11 Sątopy, gm. Bisztynek. Jarosław Wadowski
21:25:11 Upublicznienie elementu informacja Strategia Rozwoju Gminy Bisztynek na lata 2022-2030 Jarosław Wadowski
21:22:42 Upublicznienie elementu informacja Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Bisztynek na lata 2022-2030. Jarosław Wadowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony