ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:25:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji załącznik nr 1 - Nazwa elementu do którego przynależy: Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Bisztynek Łukasz Hołowieszko
08:24:32 Upublicznienie elementu informacja Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Gminy Bisztynek Łukasz Hołowieszko
08:17:17 Usunięcie elementu załącznik do informacji Zał. nr2 do Studium - Nazwa elementu do którego przynależy: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Bisztynek. Łukasz Hołowieszko
08:17:15 Usunięcie elementu załącznik do informacji Zał. nr1b do Studium - Nazwa elementu do którego przynależy: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Bisztynek. Łukasz Hołowieszko
08:17:12 Usunięcie elementu załącznik do informacji Zał. nr1a do Studium - Nazwa elementu do którego przynależy: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Bisztynek. Łukasz Hołowieszko
08:17:10 Usunięcie elementu załącznik do informacji Zmiana Studium - Nazwa elementu do którego przynależy: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Bisztynek. Łukasz Hołowieszko
08:17:01 Usunięcie elementu załącznik do informacji Zarządzenie zastępcze - Nazwa elementu do którego przynależy: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Bisztynek. Łukasz Hołowieszko
07:29:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji legenda_do_mpzp_Sękity - Nazwa elementu do którego przynależy: MPZP Bisztynek - Kolonia [dz. nr 49/3][w trakcie opracowywania] Łukasz Hołowieszko
07:29:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji geotif - Nazwa elementu do którego przynależy: MPZP Bisztynek - Kolonia [dz. nr 49/3][w trakcie opracowywania] Łukasz Hołowieszko

Zmiany z dnia: 2023-01-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:58:26 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o zebraniu materiału do wydania decyzji - farma fotowoltaiczna obr. Grzęda
(widoczna od 2023-01-02 00:00:00 do 2023-03-31 00:00:00)
Piotr Kulczycki

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony