ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:18:30 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Świadczenie usług żywienia na potrzeby Żłobka Miejskiego w Bisztynku, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku, Szkoły Podstawowej w Sątopach i Szkoły Podstawowej w Grzędzie” Katarzyna Rudzka

Zmiany z dnia: 2021-09-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:03:40 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Koła Łowieckiego Sójka
(widoczna od 2021-09-16 00:00:00 do 2022-01-31 00:00:00)
Piotr Kulczycki

Zmiany z dnia: 2021-09-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:26:10 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyniku przetargu - Nazwa elementu do którego przynależy: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Bisztynek, położonej w Bisztynku przy ul. Szkolnej Jarosław Wadowski

Zmiany z dnia: 2021-09-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:35:39 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Zmiana nawierzchni dróg osiedlowych zlokalizowanych w granicach działki nr 353/20 obrębu nr 11 Sątopy, gmina Bisztynek” Katarzyna Rudzka
12:34:54 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Zmiana nawierzchni dróg osiedlowych zlokalizowanych w granicach działki nr 353/20 obrębu nr 11 Sątopy, gmina Bisztynek” Katarzyna Rudzka
10:05:29 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik kwota Zamawiającego - Nazwa elementu do którego przynależy: „Zmiana nawierzchni dróg osiedlowych zlokalizowanych w granicach działki nr 353/20 obrębu nr 11 Sątopy, gmina Bisztynek” Katarzyna Rudzka
10:03:04 Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie „Zmiana nawierzchni dróg osiedlowych zlokalizowanych w granicach działki nr 353/20 obrębu nr 11 Sątopy, gmina Bisztynek” Katarzyna Rudzka

Zmiany z dnia: 2021-09-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:01:19 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA Nr RIO.IV-0120-287/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 02 września 2021 roku. Jarosław Wadowski
13:56:48 Upublicznienie elementu informacja Informacja - o wydaniu decyzji Nr 17/21 z dnia 8 września 2021 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński-Wozławki od km 73+401,00 do km 93+148,59”. Jarosław Wadowski
13:54:25 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Lidzbark Warmiński-Wozławki od km 73+401,00 do km 93+148,59” Jarosław Wadowski

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony