ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH/SOCJALNYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BISZTYNEK

Wydział: Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

Ogłoszono dnia: 2011-07-28 10:29:24

Termin załatwienia

30 dni od daty zaopiniowania przez właściwą komisję Rady Miejskiej w Bisztynku Listy osób uprawnionych do wynajęcia lokalu.

Osoba kontaktowa

Elżbieta Goszcz

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Bisztynku
ul. Kościuszki 2
Wieloosobowego Stanowiska ds. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Pokój nr 2

Telefon kontaktowy

89 521-64-15

Adres e-mail

ugrolnybisztynek @wp.pl

Sposób załatwienia

Własnoręcznie sporządzony wniosek o wynajem lokalu wraz z uzasadnieniem i przybliżeniem sytuacji mieszkaniowej oraz materialnej.
1. Na podstawie złożonych wniosków sporządza się listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego po uprzednim ustaleniu sytuacji mieszkaniowej i materialnej wnioskodawcy
2. W miarę dysponowania wolnymi lokalami kieruje się osobę ujętą na Liście osób uprawnionych do wynajęcia lokalu do spisania umowy najmu.
3. W przypadku nie zakwalifikowania wnioskodawcy do Listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu, wnioskodawca otrzymuje pisemną odpowiedź.

Miejsce odbioru

Pismo doręcza się stronie w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy za pokwitowaniem za pośrednictwem poczty, przez swoich pracowników bądź w siedzibie Urząd Miejskiego w Bisztynku ul. Kościuszki 2, pokój nr 2.

Wymagane Dokumenty

Własnoręcznie sporządzony wniosek o przyznanie lokalu.
Formularz o sytuacji mieszkaniowo-bytowej wnioskodawcy.

Czas realizacji

30 dni od daty zaopiniowania przez właściwą komisję Rady Miejskiej w Bisztynku Listy osób uprawnionych do wynajęcia lokalu.

Opłaty

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U.05.31.266 z późn. zm.).
Uchwała Nr XXVII/168?02 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 15 lutego 2002r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bisztynek.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jarosław Wadowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Goszcz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-12 14:42:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-28 10:29:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-28 10:29:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4130 raz(y)