ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Szczegóły informacji

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY BISZTYNEK W DRODZE PRZETARGU

Wydział: Wieloosobowe stanowisko ds. gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska

Ogłoszono dnia: 2011-07-28 10:29:53

Termin załatwienia

Łączny termin postępowania wynosi około trzech miesięcy.

Osoba kontaktowa

Elżbieta Goszcz

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Bisztynku
ul. Kościuszki 2
Wieloosobowego Stanowiska ds. Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Pokój nr 2

Telefon kontaktowy

89 521-64-15

Adres e-mail

ugrolnybisztynek @wp.pl

Sposób załatwienia

1. Wydanie zarządzenia Burmistrza Bisztynka o przeznaczeniu lokalu użytkowego do przetargu.
2. Sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu o przeznaczeniu lokalu do wynajęcia.
3. Po upływie termu podanego w wykazie sporządzenie ogłoszenia o przetargu i podanie go do publicznej wiadomości na okres co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
4. Przeprowadzenie procedury przetargowej.
5. Skierowanie na zawarcie umowy najmu na lokal użytkowy.

Miejsce odbioru

Pismo doręcza się stronie w miejscu zamieszkania lub miejscu pracy za pokwitowaniem za pośrednictwem poczty, przez swoich pracowników bądź w siedzibie Urząd Miejskiego w Bisztynku ul. Kościuszki 2, pokój nr 2.

Wymagane Dokumenty

1. Dowód wpłaty wadium
2. Dowód tożsamości
3. Osoby będące pełnomocnikami osób przystępujących do przetargu zobowiązane są przedłożyć Komisji Przetargowej pełnomocnictwo.

Czas realizacji

Łączny termin postępowania wynosi około trzech miesięcy.

Opłaty

Wadium w wysokości i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu płatne na konto Urzędu Miejskiego w Bisztynku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostaje zaliczone na poczet czynszu najmu. Pozostałym uczestnikom wadium zostaje zwrócone.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn.zm.)
Uchwała Nr XVI/77/08 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 26 września 2008r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Bisztynek.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Bisztynku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jarosław Wadowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Goszcz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-12 14:17:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jarosław Wadowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-07-28 10:29:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Wadowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-28 10:29:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4090 raz(y)